Prawo cywilne - strona 76

Stwierdzenie nabycia spadku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Stwierdzenie nabycia spadku Gdy chodzi o potwierdzenie faktu nabycia spadku regulacje uległy zmianie w drodze noweli z 24 sierpnia 2007 roku, która weszła w życie 2 października 2009 roku. Nowela ta poza stwierdzeniem nabycia spadku wprowadziła nową regulację, jaką jest akt potwierdzenia dziedzicze...

Testament - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Testament - rozporządzenie na wypadek śmierci. Pozwala na rozporządzenie swoim majątkiem. - jedyna możliwość rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci - czynność prawna jednostronna, wywołuje skutki prawne po śmierci - może być odwołany dopóty dopóki

Transmisja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Transmisja - przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku uprawniony zmarł. Transmitet - ten, który był uprawniony do złożenia oświadczenia ale zmarł, prawo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na transmitariusza (jego spadkobiercę). Transmi...

Treść i formy testamentu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Treść testamentu - powołanie spadkobiercy lub spadkobierców co do całości lub części spadku - ustanowienie zapisu - nałożenie polecenia - ustanowienie wykonawcy testamentu - ...

Umowa o zbycie spadku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Umowa o zbycie spadku Umowa, której przedmiotem jest przeniesienie własności spadku lub udziału spadkowego na inną osobę. Umowa ta dotyczy spadku jako całości lub jego części lub udziału należnego spadkobiercy. Może być zawarta pomiędzy spadkobiercą, który spadek przyjął, tzn. zbywcą i wybranym prz...

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia Zgodnie z art. 1047 k.c. umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Wyjątek w tej mierze stanowi umowa zrzeczenia się dziedziczenia. Umowa ta wywodzi się ze stosunków wiejskich, kiedy rodzice wyposażając jedno z dzieci z chwilą wstąpienia w związek małżeński ...

Ustanowienie spadkobiercy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Ustanowienie spadkobiercy - termin techniczno-prawny zastrzeżony dla powołania spadkobiercy w testamencie. Spadkobierca może powołać każdą osobę, która żyje lub istnieje w określonej przez niego części. W miarę możliwości testament należy tak tłumaczyć, aby wola testatora była realizowana.

Wydziedziczenie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

WYDZIEDZICZENIE Wydziedziczenie jest to pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców należnego im zachowku. Wydziedziczenie może być dok...

Wykonawca testamentu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Wykonawca testamentu Motywem wprowadzenia tej instytucji jest chęć zabezpieczenia interesów spadkodawcy, że wszystkie jego rozrządzenia zostaną spełnione. Wykonawcę testamentu najczęściej wprowadza spadkodawca wtedy, aby wszystkie je...

Zachowek - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zachowek Od czasów prawa rzymskiego zastanawiano się co jest ważniejsze - wola spadkodawcy czy prawo rodziny. Za wolą spadkodawcy: każdy może według swego uznania zarządzać swoim majątkiem, dobrowolnie za życia i po śmierci. Przeciwnicy wskazyw...