Transmisja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transmisja - omówienie - strona 1 Transmisja - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Transmisja - przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku uprawniony zmarł. Transmitet - ten, który był uprawniony do złożenia oświadczenia ale zmarł, prawo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na transmitariusza (jego spadkobiercę).
Transmitariusz ma prawo złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po tranmitencie oraz oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po pierwszym spadkodawcy, ma pełną dowolność. Może zatem jeden i drugi spadek przyjąć, odrzucić, może też przyjąć po transmitencie, a odrzucić po tym pierwszym spadkodawcy, ale nie może uczynić odwrotnie, gdyż straci tytuł swego powołania.
Do każdego z oświadczeń ma odrębne terminy - każdy termin liczony od dnia kiedy dowiedział się o tytule swego powołania. Terminy te są ze sobą w ten sposób powiązane, że do złożenia oświadczenia po spadkodawcy nie może skończyć się wcześniej niż termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadkobiercy (transmitencie) - art. 1017 k.c. Termin ten ulega automatycznemu przedłużeniu, gdyby miał się skończyć wcześniej.
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed sądem lub notariuszem i spełnia następujące cechy:
- forma - ustanie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym
- jest ono nieodwołalne, nie może być też zmienione
- nie ma charakteru osobistego w tym znaczeniu, że może być złożone przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone w piśmie z podpisem urzędowo potwierdzonym
- w stosunku do spadkobiercy nie mającego zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy takiej osoby, natomiast co do spadkobiercy o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Przyjmuje się, że co do samego oświadczenia przedstawiciela ustawowego jak i jego zgody wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Większość autorów zgadza się, że zezwolenie to nie jest wymagane w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza
- oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, przeciwnie byłoby nieważne
- oświadczenie to jest niepodzielne - spadkobierca nie może spadku częściowo przyjąć i częściowo odrzucić. Wyjątki od zasady niepodzielności:
- art. 1014 § 1 k.c. - przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu
- art. 1014 § 2 k.c. - spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz