Oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - strona 1 Oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - strona 2 Oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - strona 3

Fragment notatki:

Oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Przyjęcie lub odrzucenie spadku jest czynnością prawną jednostronną , która podlega ogólnym przepisom o oświadczeniu woli, a także szczególnym regulacjom przewidzianym w prawie spadkowym:
Oświadczenie złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne .
Oświadczenie takie jest nieodwołalne - mimo, że nie jest skierowane do żadnej osoby.
Oświadczenie może być złożone jedynie w odpowiedniej formie pod rygorem nieważności ( ad solemnitatem ). Oświadczenie jest co do zasady niepodzielne (spadkobierca nie może części spadku przyjąć, a części odrzucić) chyba że : Spadkobierca do jednej części spadku jest ustanowiony, a do innej podstawiony - może te części przyjąć lub odrzucić niezależnie od siebie. Spadkobierca może odrzucić dodatkowy udział z tytułu przyrostu, a zatrzymać przy sobie udział z tytułu powołania - nie może jednak zrobić odwrotnie bo przyrost przysługuje jedynie spadkobiercom powołanym. Spadkobierca jest powołany zarówno z tytułu testamentu jak i ustawy - może to wystąpić w sytuacji kiedy odrzuci spadek z tytułu testamentu i otwiera to drogę do dziedziczenia ustawowego (w praktyce nie jest to odrzucenie w części) lub w sytuacji kiedy jedną część dziedziczy na podstawie testamentu, a drugą na podstawie ustawy (bo np. testament dotyczył tylko części majątku) wtedy może przyjąć lub odrzucić te części spadku niezależnie od siebie. Tryb i forma oświadczenia woli Oświadczenie można złożyć: Przed sądem rejonowym - przed sądem spadku w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub sądem właściwym dla miejsca zamieszkania składającego oświadczenie. Przed notariuszem. Może być złożone ustnie do protokołu lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym . Jeżeli oświadczenie składane jest za pośrednictwem pełnomocnika to pełnomocnictwo musi być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym .
Oświadczenie osoby prawnej składane jest przez jej organ .
Jeżeli spadkobierca nie ma zdolności do czynności prawnych : Nie ma w ogóle zdolności do czynności prawnych - oświadczenie składa jego przedstawiciel za zgodą sądu opiekuńczego (co jak się wydaje nie dotyczy przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza, bo jeśli nie złoży żadnego oświadczenia to tak będzie to uważane). Ma zdolność prawną ograniczoną - ośw i adczenie spadkobiercy wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, a zgoda wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego (nie dotyczy przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza). Orzecznictwo - termin jest zachowany jeśli przed jego upływem wpłynęło pismo będące wnioskiem o odebranie oświadczenia woli ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz