Termin do przyjęcia lub odrzucenia spadku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termin do przyjęcia lub odrzucenia spadku - strona 1 Termin do przyjęcia lub odrzucenia spadku - strona 2

Fragment notatki:

Termin do przyjęcia lub odrzucenia spadku Art. 1015. k.c.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Termin ten ma charakter zawity prawa materialnego i biegnie odmiennie dla każdego spadkobiercy - bieg terminu rozpoczyna się w dniu w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (najczęściej jest to śmierć spadkodawcy jeśli spadkobierca wiedział, że w razie śmierci będzie powołany, ale może być także np. moment dowiedzenia się o tym, ze testament jest nieważny). Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych oświadczenie może złożyć przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego - wtedy bieg terminu zaczyna się w dniu, kiedy przedstawiciel ustawowy dowiedział się tytule powołania spadkobiercy . Jeżeli osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie posiada przedstawiciela ustawowego to bieg terminu może się rozpocząć najwcześniej od dnia ustanowienia przedstawiciela lub ustania przyczyn, dla jego ustanowienia . Bieg terminu w wypadku transmisji Art. 1017. k.c.
Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przez jego spadkobierców. Termin do złożenia tego oświadczenia nie może się skończyć wcześniej aniżeli termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadkobiercy.
W wypadku transmisji termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie może upłynąć wcześniej niż termin do złożenia oświadczenia dotyczącego spadku po transmitencie . Na gruncie tego przepisu powstały jednak duże spory co do jego wykładni: Transmitent zmarł po rozpoczęciu biegu terminu - czy termin dla transmitariusza choćby nie wiedział o tytule do dziedziczenia transmitenta kończy się z chwilą upływu terminu do przyjęcia lub odrzucenia spadku po transmitencie ? - Prof. Piątkowski uważa, że tak powołując się na zasadę, że transmitariusz wchodzi w sytuację prawną transmitenta, a zatem termin ulega przedłużeniu, ale nie oznacza to, że biegnie od nowa. Transmitent zmarł przed rozpoczęciem biegu terminu

(…)

… się od skutków odrzucenia spadku powołując się na błąd. Skutki bezskutecznego upływu terminu
Jeżeli w wyznaczonym terminie spadkobierca nie złoży odpowiedniego oświadczenia woli uważa się, że przyjął spadek wprost - ta fikcja prawna ma na celu zamknięcie niepewności w obrocie prawnym.
Od tej zasady istnieją jednak wyjątki - w takiej sytuacji uważa się, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz