Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyjęcie lub odrzucenie spadku - strona 1 Przyjęcie lub odrzucenie spadku - strona 2 Przyjęcie lub odrzucenie spadku - strona 3

Fragment notatki:

Przyjęcie lub odrzucenie spadku Nabycie spadku nie jest obowiązkiem spadkobiercy - jest zależne od jego woli, przy czym istnieją dwa rozwiązania tej kwestii: Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia z mocy samego prawa ( ex lege ) ma prawo go odrzucić w ściśle określonym terminie - jeśli termin upłynie lub spadkobierca da wyraz temu, że chce spadek zatrzymać to uznaje się, że spadek przyjął . Spadkobierca nie nabywa spadku z mocy samego prawa, musi dokonać jakiejś dodatkowej czynności choćby dorozumianej w określonym terminie - jeśli nie to spadek przepada. W prawie polskim spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia z mocy samego prawa , może jednak w oznaczonym terminie: Przyjąć spadek wprost - spadkobierca nabywa spadek, a za długi spadkowe odpowiada bez ograniczeń. Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza - spadkobierca nabywa spadek, ale odpowiada za długi spadkowe jedynie do wysokości aktywów spadku. Odrzucić spadek .
Gmina lub Skarb Państwa nie mogą odrzucić spadku jeśli są dziedzicami koniecznymi , natomiast mogą spadek odrzucić jeśli dziedziczą na podstawie testamentu. W okresie od otwarcia spadku do upływu terminu na oświadczenie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, nabycie spadku przez spadkobiercę ma charakter tymczasowy i przysługuje mu prawo podmiotowe kształtujące, które pozwala ostatecznie ustalić sytuację prawną. Dopóki istnieje sytuacja tymczasowa: Spadkobierca nie może zbyć spadku ani udziału nim w całości ani w części . Spadkobierca nie może uzyskać stwierdzenia nabycia spadku , ponieważ przyjęcie spadku jest konieczną przesłanką stwierdzenia. Spadek jest oddzielony od majątku spadkobiercy , a zatem wierzyciele spadkowi mogą zaspokajać się tylko ze spadku, a wierzyciele osobiści spadkobiercy tylko z jego majątku.
Sytuacja tymczasowa jest ograniczona terminem z uwagi na niepewność w stosunkach prawnych , dlatego też po upływie terminu przyjmuje się fikcję prawną, że spadkobierca przyjął spadek wprost . Transmisja Transmisja(łac. transmissio hereditatis ) występuje w momencie kiedy spadkobierca zmarł przed upłynięciem terminu do oświadczenia woli bez złożenia tego oświadczenia(w trakcie trwania sytuacji tymczasowej) - w takim wypadku n a osoby dziedziczące po zmarłym przechodzi także prawo podmiotowe kształtujące (konsekwencja zasady sukcesji generalnej). Zmarły spadkodawca nazywany jest transmitentem. Osoby powołane do dziedziczenia po transmitencie - transmitariusze . Transmitariusz jest w praktyce powołany do dwóch spadków, po spadkodawcy i po transmitencie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz