Testament - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testament - omówienie - strona 1 Testament - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Testament - rozporządzenie na wypadek śmierci. Pozwala na rozporządzenie swoim majątkiem.
- jedyna możliwość rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci
- czynność prawna jednostronna, wywołuje skutki prawne po śmierci
- może być odwołany dopóty dopóki spadkodawca żyje (cały testament albo tylko niektóre jego postanowienia), przy czym odwołanie testamentu może nastąpić na kilka sposobów:
- poprzez sporządzenie nowego testamentu, z tym że istotne znaczenie ma to, czy spadkodawca odwołała poprzedni testament. Gdy tego nie uczynił, zgodnie z art. 1947 k.c. ulegają odwołaniu tylko te postanowienia, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu
- poprzez zniszczenie lub pozbawienie go cech od których zależy jego ważność, np. podarcie testamentu
- poprzez dokonanie w testamencie zmian z których wynika wola odwołania jego postanowień, np. napisano nieaktualne lub odwołano
- ma charakter osobisty, czego wyrazem jest art. 944 § 2 k.c.: „Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela”, sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych - art. 944 § 1 k.c.
- czynność mortis causa (na wypadek śmierci)
- może zawierać tylko oświadczenie spadkodawcy, nie zna bowiem polskie prawo testamentów wspólnych
- musi być czynnością niewadliwą - nie może być dotknięty wadą oświadczenia woli
- art. 945 § 1 k.c. - testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
(a) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 k.c.)
(b) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu to nie sporządziłby testamentu tej treści (art. 84 k.c.) - błąd istotny subiektywnie!!!
(c) pod wpływem groźby (art. 87 k.c.)
- art. 945 § 2 k.c. - na nieważność test mantu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat 3 od dnia w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat 10 od otwarcia spadku.
Trzy różnice:
- błąd i groźba (obojętnie jaka wada) powodują bezwzględną nieważność czynności prawnej
- podmiotem uprawnionym do wystąpienia z żądaniem jest każda osoba, która ma w tym interes (nie musi być prawny)
- termin - art. 88 k.c. - podwójny:
- 3 lata od dnia, w którym osoba mająca interes w podważeniu testamentu dowiedziała się o przyczynie nieważności - termin subiektywny
- 10 lat od otwarcia spadku - termin obiektywny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz