Treść i formy testamentu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść i formy testamentu - omówienie - strona 1 Treść i formy testamentu - omówienie - strona 2 Treść i formy testamentu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Treść testamentu
- powołanie spadkobiercy lub spadkobierców co do całości lub części spadku
- ustanowienie zapisu
- nałożenie polecenia
- ustanowienie wykonawcy testamentu
- wydziedziczenie
- ustanowienie fundacji - powołana w testamencie musi być wpisana do rejestru w terminie 2 lat od ogłoszenia testamentu
- czasami możliwe są postanowienia szczególne (dodatkowe), np. przyrost
- powstaje wątpliwość czy dopuszczalny jest testament negatywny, czyli taki w którym zamieszczone jest tylko wydziedziczenie - w większości uznaje się że tego rodzaju postanowienie jest dopuszczalne, wówczas dojdą do spadku spadkobiercy ustawowi z wyjątkiem ewentualnie tego wyłączonego, który traktowany jest tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku
Zgodnie z orzeczeniem z 10 kwietnia 1975 roku osobie takiej (wyłączonej z dziedziczenia w testamencie negatywnym) może być przyznany zachowek, jeżeli spełnione zostaną przesłanki z art. 991 k.c.
Formy testamentu
I. ZWYKŁE
1. własnoręczny / holograficzny
2. urzędowy / publiczny / allograficzny
3. notarialny
II. SZCZEGÓLNE
4. ustny
5. wojskowy
6. podróżny (zawierany na polskim statku morskim lub powietrznym)
Ad. 1. Testament własnoręczny
- art. 949 § 1 k.c. - „Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą”
- art. 949 § 2 k.c. - „Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów”
- testament niepodpisany jest BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNY
- testament może być napisany w każdym języku obcym. Nie musi zawierać jakichś szczególnych postanowień, sformułowań, ma wynikać z niego wola spadkodawcy komu i w jakiej części przekazać majątek
- jeżeli testament nie jest odręcznie napisany przez spadkodawcę jest BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNY
- czy można podpisywać się stosunkiem rodzinnym, np. Twój mąż?
28 kwietnia 1973 - sąd uznał że można podpisać się stosunkiem rodzinnym
23 kwietnia 1960 - sąd uznał że można podpisać się samym imieniem
Jedni uważają że tak, gdyż najważniejsza jest wola spadkodawcy, a inni, że wymogi są tak małe, że nie powinno się ich jeszcze umniejszać.
- czy można podpisać się pseudonimem? Tak, ale trzeba być powszechnie znanym pod tym pseudonimem
- podpis musi być także odręczny, nie może być mechaniczny. Wskazuje on bezspornie spadkodawcę, potwierdza autentyczność oświadczenia woli. Testament napisany i podpisany w tym samym czasie (grafolog jest w stanie odróżnić czy został napisany i podpisany w tym samym czasie) wskazuje że wola została zakończona. Gdy spadkodawca chce coś dopisać to musi się pod tym podpisać jeszcze raz


(…)

… lub kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (świadkowie kwalifikowanie”
- świadkowie zwykli muszą posiadać zdolność do wystąpienia w roli świadka i muszą wiedzieć w jakim charakterze występują
- art. 951 § 2 k.c. - „Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę…
… nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków”
- kryteria obiektywne (rokowania lekarzy), ale gdy pacjent np. czuje, że nadchodzi koniec, wtedy kryteria subiektywne wchodzą w grę
- pożar, powódź, tsunami, trzęsienie ziemi, wypadek komunikacyjny

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz