Testamenty szczególne i świadkowie testamentu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testamenty szczególne i świadkowie testamentu - strona 1 Testamenty szczególne i świadkowie testamentu - strona 2 Testamenty szczególne i świadkowie testamentu - strona 3

Fragment notatki:

Testamenty szczególne Wszystkich testamentów szczególnych dotyczą dwie zasady generalne :
Mogą być sporządzone jedynie w pewnych okolicznościach przewidzianych przepisami - dla ważności nie wystarczy spełnienie wymagań formalnych, muszą jeszcze istnieć te szczególne okoliczności. Testament szczególny traci moc z upływem 6 miesięcy od dnia ustania danych okoliczności, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu - bieg terminu ulega zawieszeniu na czas w ciągu którego spadkodawca nie miał możliwości sporządzenia testamentu zwykłego. Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje testamentów szczególnych:
Testament ustny.
Testament podróżny.
Testament wojskowy.
Testament ustny. Spośród wszystkich testamentów szczególnych ma największe znaczenie ze względu na tradycje prawną - powszechny głównie w środowisku wiejskim. Art. 952. k.c.
§ 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
§ 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
§ 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.
Testament ustny może być sporządzony w jednej z dwóch sytuacji(przesłanki alternatywne): Istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy - istnieje pewien problem w doktrynie co do tego, czy obawa rychłej śmierci jest kryterium zobiektywizowanym(ustalanym na podstawie dostępnej wiedzy medycznej o stanie zdrowia spadkodawcy i doświadczenia życiowego) czy też do spełnienia tej przesłanki wystarczy subiektywne przekonanie spadkodawcy o ryzyku rychłej śmierci - przede wszystkim bierze się pod uwagę obiektywne przesłanki medyczne, ale można to uzupełnić subiektywnym przekonaniem spadkodawcy. Wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione - przy czym mają to być okoliczności utrudniające sporządzenie testamentu w każdej z trzech podstawowych form(holograficzny, notarialny, allograficzny) - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz