Zachowek - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowek - omówienie - strona 1 Zachowek - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zachowek
Od czasów prawa rzymskiego zastanawiano się co jest ważniejsze - wola spadkodawcy czy prawo rodziny.
Za wolą spadkodawcy: każdy może według swego uznania zarządzać swoim majątkiem, dobrowolnie za życia i po śmierci.
Przeciwnicy wskazywali, że najbliżsi członkowie rodziny powinni uzyskać część tego majątku, gdyż bardzo często doprowadzili do jego powstania lub zwiększenia.
Nowożytne systemy prawne również przyjmują, że decydujące znaczenie ma wola spadkodawcy, ale najbliżsi członkowie rodziny nie są zupełnie pozbawieni ochrony, lecz muszą otrzymać określone przysporzenia ze spadku. W chwili obecnej obowiązuje:
- system romański rezerwy
- system germański zachowku
System rezerwy opiera się na następujących założeniach (system części obowiązkowej):
- najbliżsi członkowie rodziny muszą otrzymać pewną część spadku, dlatego nazywani są spadkobiercami koniecznymi
- majątek spadkodawcy jeszcze za jego życia dzieli się na część rozrządzaną, którą może swobodnie dysponować oraz część nierozporządzaną. Wielkość tych części zależy od rodzaju i ilości spadkobierców koniecznych, np. we Francji od liczby dzieci
- spadkobiercy konieczni dziedziczą spadek w oznaczonym ułamku niezależnie od odmiennej woli spadkodawcy
- podmioty te mają status spadkobierców, a więc nabywają swoją część spadku w naturze
- krąg spadkobierców koniecznych jest węższy niż spadkobierców ustawowych, podobnie część obowiązkowe przypadająca spadkobiercy koniecznemu jest mniejsze niż ta jaką mógłby uzyskać jako spadkobierca ustawowy
System zachowku opiera się na następujących zasadach:
- spadkodawca może rozporządzać całym swoim majątkiem, a więc nie dzieli się go na część rozrządzaną i nierozrządzaną
- najbliżsi członkowie rodziny, tzw. uprawnieni do zachowku, mają prawo uzyskania określonej korzyści pieniężnej stanowiącej pewien ułamek tego, co mogliby uzyskać gdyby dziedziczyli z ustawy
- osoby uprawnione z tytułu zachowku nie mają statusu spadkobiercy, przysługuje im jedynie wierzytelność o zapłatę pewnej sumy pieniężnej
- krąg osób uprawnionych z tytułu zachowku jest węższy niż spadkobierców ustawowych, podobnie jak suma potrzebna do pokrycia zachowku jest niższa niż udział który by im przypadł, gdyby dziedziczyli z ustawy
Zachowek według prawa polskiego
Osoby uprawnione z tytułu zachowku - zgodnie z art. 991 k.c. osobami tymi są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy
Uprawnienie do zachowku nie przysnuje:
- osobom, które traktowane są tak jakby nie dożyły chwili otwarcia spadku (niegodni, ci którzy odrzucili spadek, ci którzy zrzekli się dziedziczenia)


(…)

… z ustawy
Uprawnienie do zachowku nie przysnuje:
- osobom, które traktowane są tak jakby nie dożyły chwili otwarcia spadku (niegodni, ci którzy odrzucili spadek, ci którzy zrzekli się dziedziczenia)
- małżonkowi, który został wyłączony od dziedziczenia na zasadach art. 940 k.c.
- osobom, które zostały pozbawione prawa do zachowku przez samego spadkodawcę w drodze tzw. wydziedziczenia

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz