Zachowek - pojęcie i przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowek - pojęcie i przepisy prawne - strona 1 Zachowek - pojęcie i przepisy prawne - strona 2

Fragment notatki:

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która w pewnym stopniu ogranicza swobodę spadkodawcy w rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci. Służy przede wszystkim ochronie interesów członków rodziny spadkodawcy. Istotą zachowku jest przyznanie niektórym spadkobiercom ustawowym, którzy nie zostali powołani do dziedziczenia w testamencie, prawa żądania od spadkobiercy lub spadkobierców oznaczonego świadczenia. Prawo do zachowku przysługuje małżonkowi, zstępnym oraz rodzicom spadkodawcy . Każda z wymienionych osób może żądać od spadkobiercy połowy wartości udziału spadkowego, który by jej przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo krewny zstępujący jest małoletni - może żądać do 2/3 udziału. Spadkobierca ustawowy może być pozbawiony prawa do zachowku, jeżeli zachowuje się nagannie. Wydziedziczenie może być dokonane tylko w testamencie, w którym powinny być podane przyczyny takiego działania. Spadkodawca może wydziedziczyć osobę uprawnioną do zachowku jeżeli ta wbrew jego woli postępuje uporczywie wbrew zasadom współżycia społecznego, dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazi czci lub gdy uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych. Spadkodawca nie może wydziedziczyć spadkobiercy uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. §57. Spadkobierca może w tym zakresie podjąć jedną z trzech następujących decyzji: Przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) - łączy się z przyjęciem wszystkich praw majątkowych i obowiązków. Spadkobierca ma obowiązek pokryć długi, nawet z majątku własnego; Przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) - spadkobierca ponosi odpowiedzialność za odziedziczone długi, ale tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku nadużycia przy ustalaniu inwentarza; Odrzucić spadek - musi być stanowcze i bezwarunkowe, wtedy postępowanie jest takie jak w przypadku śmierci spadkodawcy. Między innymi może to spowodować powołanie do dziedziczenia jego spadkobierców. !!! Czasami jest tak, że do spadku trzeba dopłacić. Wiedząc, że dziedziczone będą długi można przekazać spadkobiercom pewne aktywa przed śmiercią, a w spadku tylko długi, których oni nie przyjmą lub przyjmą z ograniczeniem odpowiedzialności. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenie zakłada się, że spadek przyjęto wprost. Nie dotyczy to osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osób prawnych. W tych przypadkach mamy do czynienia z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

(…)

… z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Prawnym świadectwem nabycia spadku przez spadkobiercę jest postanowienie sądu o nabyciu spadku wydane po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. Spadkobierca, który przyjął spadek może zbyć go w całości lub części innej osobie. Umowa taka wymaga aktu notarialnego. Nabywca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spadkobiercy (w tym długi). Niedopuszczalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz