Zachowek - przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowek - przepisy prawne - strona 1 Zachowek - przepisy prawne - strona 2 Zachowek - przepisy prawne - strona 3

Fragment notatki:

Zachowek Swoboda testowania stwarza zagrożenie, że najbliższa rodzina spadkodawcy zostanie pozbawiona dziedziczenia na rzecz dalszych krewnych lub nawet osób obcych - ponieważ jedną z podstawowych funkcji prawa spadkowego jest zabezpieczenie interesów najbliższych zmarłego po jego śmierci historycznie wykształciły się sposoby ochrony praw tych osób : Rezerwa - ustawodawca wskazuje krąg spadkobierców koniecznych, którzy dziedziczą określone części ułamkowe spadku bez względu na odmienną wolę spadkodawcy , a zatem swoboda testowania dotyczy raczej pozostałej części majątku. Należy jednak podkreślić, że krąg spadkobierców koniecznych jest znacznie zawężony i dziedziczą oni z tytułu rezerwy w mniejszej części niż dziedziczyliby z ustawy(prawo francuskie). Zachowek - określone osoby najbliższe, które są uprawnione do zachowku, w sytuacji kiedy nie są powołane do dziedziczenia ze względu na testament, mają roszczenie do spadkobierców o wypłatę określonej sumy pieniężnej stanowiącej określoną część udziału, jakie otrzymałyby przy dziedziczeniu ustawowym. Roszczenie to aktualizuje się także wtedy, kiedy określone osoby co prawda dziedziczą z ustawy, ale spadkodawca uszczuplił majątek przed śmiercią dokonując szeregu darowizn. W Polsce historycznie zawsze funkcjonował system zachowku .
Osoby uprawnione do zachowku Art. 991. k.c.
§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Do zachowku uprawnieni są: Zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy - jeśli uprawniony nie dożył otwarcia spadku to uprawnienie przechodzi na jego zstępnych , chyba że nastąpiło zrzeczenie się dziedziczenia obejmujące zstępnych. Tylko wtedy kiedy dziedziczyliby z ustawy - zgodnie z porządkiem dziedziczenia ustawowego , a więc dalsi uprawnieni nabywają roszczenie jeśli nie ma przed nimi bliższych uprawnionych.
Uprawnienie do zachowku nie przysługuje: Osobom, które traktowane są tak jakby nie dożyły spadku - kiedy zrzekły się dziedziczenia , zostały uznane za niegodne , odrzuciły spadek przypadający z ustawy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz