Roszczenia o zachowek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roszczenia o zachowek - strona 1 Roszczenia o zachowek - strona 2 Roszczenia o zachowek - strona 3

Fragment notatki:

Przesłanki roszczenia o zachowek Uprawniony może żądać zapłaty określonej sumy pieniężnej z tytułu zachowku jeśli nie otrzymał równowartości zachowku poprzez: Darowiznę uczynioną przez spadkodawcę , Powołanie do spadku Zapis. Jeśli zatem z tych tytułów uprawniony : Nie otrzymał nic - przysługuje mu roszczenie o zachowek w pełnej wysokości . Otrzymał sumę mniejszą od zachowku - przysługuje mu roszczenie o uzupełnienie zachowku .
Przy obliczaniu zachowku dla dalszego zstępnego zalicza się darowiznę uczynioną na rzecz bliższego zstępnego - np. przy obliczaniu zachowku wnuczka dolicza się darowiznę na rzecz ojca. Zakres roszczenia Roszczenie o wypłatę lub uzupełnienie zachowku kieruje się przeciwko spadkobiercy : Przeciwko spadkobiercy testamentowemu - jeśli pominięto osoby uprawnione do zachowku, które dziedziczyłyby z ustawy. Przeciwko spadkobiercy ustawowemu - jeśli po doliczeniu darowizn okaże się, że udział spadkowy jest niższy niż zachowek . Zobowiązanym może być wtedy współspadkobierca ustawowy .
Spadkobierca testamentowy lub ustawowy staje się zatem dłużnikiem uprawnionego do zachowku : Co do zasady odpowiada według reguł dotyczących długów spadkowych - w razie przyjęcia prostego spadku bez ograniczeń, przy dobrodziejstwie inwentarza ograniczenia, do chwili działu współspadkobiercy odpowiadają solidarnie.
Szczególne przepisy dotyczą wypadku, kiedy spadkobierca zobowiązany do zaspokojenia roszczeń o zachowek jest obciążony z tytułu zapisów i poleceń - w takim wypadku spadkobierca może domagać się odpowiedniego zmniejszenia zapisów i poleceń , przy czym zmniejszenie następuje w stosunku do ich wartości, chyba że z treści testamentu wynika coś innego . Przykład: Zapis lub polecenie zmniejsza się o kwotę, która do obciążającego zachowku pozostaje w takiej samej relacji jak zapis lub polecenie do całości spadku - a zatem jeśli zapis odpowiada 1/3 wartości spadku to spadkobierca może żądać zmniejszenia go o 1/3 wartości zachowku - czysta wartość spadku 100 000, zapis 10 000, zachowek 50 000 - w takim wypadku zapis można zmniejszyć o 5 000 . Gdy zmniejszeniu ulega zapis obciążony dalszym zapisem , to również dalszy zapis ulega zmniejszeniu. Gdy zapis polega na świadczeniu niepodzielnym (nie można go zmniejszyć) można się domagać wykonania zapisu z uiszczeniem odpowiedniej wpłaty przez zapisobiercę. Gdy zapisobierca sam jest uprawniony do zachowku można żądać zmniejszenia jedynie o nadwyżkę nad jego zachowkiem. Spadkobierca obciążony zapisem

(…)

…, ale jedynie w zakresie wzbogacenia(stosuje się przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu):
Obdarowany nie odpowiada jeśli rzecz zużył lub utracił, a więc wtedy gdy nie jest już wzbogacony, chyba że liczył się z obowiązkiem zapłaty określonej sumy. Uważa się, że obdarowany powinien liczyć się z obowiązkiem zapłaty dopiero od momentu dowiedzenia się o roszczeniu uprawnionego. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz