Prawo cywilne - strona 77

Zakres roszczenia o zachowek - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Zakres roszczenia o zachowek Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub jego uzupełnienia kieruje się do spadkobiercy. Zobowiązanym może być zarówno spadkobierca który sam również jest uprawniony do zachowku lub tak...

Zapis - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Zapis - rozporządzenie testamentowe, które zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego. W prawie polskim zapis rodzi jedynie skutki obligacyjne, a więc może polegać jedynie na uprawnieniu do żądania spełnienia określonego świadczenia mają...

Zasady wykonania zapisu - omówieniei

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Zasady wykonania zapisu - art. 971 k.c. - jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej - przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu - art. 970 k.c. - w braku odmiennej woli spadkod...

Wykład - zgodność towaru z umową

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

zgodnośc towaru z umową Pojęcie zgodności towaru z umową stanowi domniemanie ( założenie ), że indywidualny towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. T...

Zobowiązania niezupełne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Zobowiązania niezupełne (łac. obligationes naturales) - takie stosunki zobowiązaniowe, które są pozbawione możliwości przymusowego dochodzenia świadczenia przez wierzyciela. Cechy charakterystyczne to niezaskarżalność oraz możliwość zatrzymania przez wierzyciela uzyskanego świadczenie w swoim majątk...

Prawo zobowiązań - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 392

Prawo zobowiązań - to ta część prawa cywilnego, która reguluje społeczną formę wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej źródłem prawa zobowiązań jest księga III kodeksu cywilnego. -przepisy księgi I kc dotyczą

Wykład - solidarność dłużników

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW (bierna) - art. 366 Art. 366. § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużn...

Wykład - definicja spadku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

pojęcie spadku Spadek - zespół praw i obowiązków zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilku osób zwanych spadkobiercami. Cechy praw i obowiązków, które muszą być spełnione aby uznać za spadek: Charakter majątkowy Muszą być obowiązkami i prawami o charakterze cywilno - pra...

Wykład - części prawa cywilnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Przedstaw części prawa cywilnego: W prawie cywilnym wyodrębnia się następujące działy: część ogólną- dotyczącą zasad wspólnych całemu prawu cywilnemu; prawo rzeczowe - odnoszące się do rzeczy; prawo zobowiązań- zawierające normy prawa ...

Rodzaje praw rzeczowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Rodzaje praw rzeczowych. a) prawa na rzeczy własnej b) prawa na rzeczy cudzej (spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego wykonane na majątku spółdzielni) a) Prawo własności - jest najszerszym prawem rzeczowym, jest nieograniczone i bezterminowe. Własność nie jest linią prostą, rozciąga się na słup p...