Postępowanie cywilne - strona 77

Wzór-Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Wrocław, 9.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia Zwracam się z prośbą o obniżenie podatku dochodowego za rok 2000 z uwagi na fakt, że od 1.09.1997 do 30.06.2000 odbywał praktyczn...

Wzór-Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

, dnia Urząd Skarbowy w Dział Podatku Dochodowego Wnioskodawca: Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy Wnoszę o zaniechanie poboru zaliczki w kwocie zł na poczet podatku dochodowego za miesiąc Uzasadnienie W uzasadnieniu należy udowodnić, że pobranie podatku zagraża...

Wzór-Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

, dnia Urząd Skarbowy w Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca: Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego ze stosunku pracy w związku z poniesionymi wydatkami na remont miesz...

Wzór-Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

, dnia Urząd Skarbowy w Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca: Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego Wnoszę o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego z tytułu Uzasadnienie W uzasadnieniu należy udowodnić, że pobranie podatku zagraża waż...

Wzór-Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

, dnia Urząd Skarbowy w Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca: Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego Wnoszę o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego za miesiąc Uzasadnienie W uzasadnieniu należy udowodnić, że pobranie podatku zagraż...

Wzór-Zamówienie specyfikacji istotnych warunków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

ZAMÓWIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA , dnia Adresat: Proszę o przesłanie za zaliczeniem pocztowym materiałów przetargowych: (nazwa przetargu) Fakturę VAT należy wystawić na : (nazwa firmy i adres) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT o numerze NIP Zamówione ...

Wzór-Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Wydział Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej ul ZGŁOSZENIE ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Zgłaszający zmianę: (nazwisko i imię, stały adres zamieszkania) 2. Numer ewidencyjny działalności gosp. Wnoszę o dokonanie zmiany ( dopisanie - wykreślenie * ) w punkcie ...

Wzór-Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

, dnia Urząd Skarbowy w Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca: Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy Wnoszę o wyłączenie pracownika Urzędu Skarbowego w ze sprawy, w ...