Postępowanie cywilne - strona 78

Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

PRZYJĘCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ , dnia Szanowny Panie, z przykrością przyjmuję Pańskie wypowiedzenie umowy o pracę i zamiar opuszczenia stanowiska w dziale . Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności wynikającej z pr...

Dowód Diaboliczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Dowód Diaboliczny-strona musi udowodnić coś co jest nieudowadnialne wówczas jest zwolniona z dowodu. Np: dochodzone są kwestie spadkowe i tzreba wykazać nabycie nieruchomości przez przodka. ale to było w małym mieście z sądem które uległo zagładzie np pożar więc nie ma ks.w.. ...

Opinia biegłych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

OPINIA BIEGŁYCH Dowód z opinii biegłego ma znaczenie oczywiste ze względu na komplikację świata technicznego ect...konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy - o tym czy ta wiedza jest potrzebna decyduje sąd który również sam może taką wie...

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

PISMO DO PRZEWOŹNIKA DOTYCZĄCE ZWROTU TOWARU , dnia Adresat: Na podstawie niniejszego pisma prosimy uprzejmie o zwrot na nasz adres towaru, który na podstawie dokumentów przewozowych z dnia (załączamy ich kopię) wysłaliśmy do (adres). Zgadzamy się na pokrycie kosztów zwrotu towaru. Z poważani...

Wzór pisma-Potwierdzenie zamówienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA , dnia Adresat: Niniejszym potwierdzam przyjęcie Państwa zamówienia nr, z dnia Zgodnie z zamówieniem towar wysyłać będziemy sukcesywnie w następujących terminach: Prosimy o regulowanie płatności każdorazowo po otrzymaniu części towaru. Z poważaniem, (podpis) ...

Propozycja nawiązania współpracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu wysłaliśmy Państwu ofertę, lecz nie jesteśmy pewni, czy odpowiada ona potrzebom Państwa przedsiębiorstwa. Chętnie nawiązalibyśmy z Państwem współpracę. Prosimy o odpowiedź, czy jesteście nią Państwo zainteresow...

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

PROŚBA O DOSTARCZENIE INSTRUKCJI PRZEWOZOWYCH , dnia Adresat: Niniejszym informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy instrukcji przewozowych dotyczących transportu towaru na podstawie umowy nr, z dnia Prosimy o jak najszybsze ich dostarczenie, co umożliwi nam szybkie przesłanie przesyłki. Z po...

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO , dnia (osoba odpowiedzialna za udzielenie urlopu) Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w okresie od do Co prawda myślałam, że będę mogła jeszcze pracować dwa tygodnie dłużej, ale muszę się poddać zaleceniom lekarza. ...

Referencje dla kandydatki na sekretarkę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

REFERENCJE DLA KANDYDATKI NA SEKRETARKĘ , dnia Adresat: Szanowni Państwo, Panią (imię i nazwisko) mogę szczerze polecić jako wysoko wykwalifikowaną sekretarkę. Pracowała dla mnie w okresie (od do ). W tym czasie wykazała się jako osoba ...

Skarga z powodu złej jakości wyrobów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

SKARGA Z POWODU ZŁEJ JAKOŚCI WYROBÓW , dnia Adresat: Szanowny Panie, niniejszym informuję, że towar, który otrzymaliśmy w ostatniej dostawie nie odpowiada normom jakościowym i próbce, którą od Państwa otrzymaliśmy. Wyroby te można jeszcze poprawić, ale oświadczam, że w przyszłości nie będziemy...