Postępowanie cywilne - strona 79

Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika uprzednio zarejestrowanego w U...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

ZAWIADOMIENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA UPRZEDNIO ZAREJESTROWANEGO JAKO OSOBA BEZROBOTNA , dnia Powiatowy Urząd Pracy w Zawiadamiamy, że dnia (data) pan (imię i nazwisko pracownika), zamieszkały (adres), został zatrudniony w firmie z siedzibą (adres) na stanowisko . . ...

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEMOŻNOŚCI JEGO REALIZACJI , dnia Adresat: Szanowni Państwo, otrzymaliśmy Państwa zamówienie nr z dnia Niestety, nie możemy go zrealizować z następujących powodów: , Pod telefonem nr odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania. Chętnie zrealizujemy Państwa następn...

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

ŻĄDANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU , dnia Adresat: Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr z dnia Przypominamy, że spełniliśmy wszystkie warunki umowy oraz dokonaliśmy pełnej przedpłaty. Żądamy spełnienia zobowiązań z Państwa strony pod rygorem odstąpienia od um...

Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

PODZIĘKOWANIE ZA OTRZYMANĄ PRZEDPŁATĘ , dnia Adresat: Szanowny Panie, dziękujemy za przekazaną czekiem płatność za miesiąc Informacje o przekazanych płatnościach przesyłane pocztą nie dochodzą regularnie i z pewnością to miało miejsce w Pańskim przypadku. Państwa czek został już zaksięgowany i...

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH Pan(i) zobowiązany(a) jest stawić się do pracy w dniu Za pracę w tym dniu otrzyma Pan(i) dzień wolny lub wynagrodzenie zgodne z umową i przepisami Kodeksu pracy. Dzień Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Razem godzin ...

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI , dnia Adresat: Szanowni Państwo, z przykrością stwierdzam, że nie możemy więcej przedłużać terminu płatności. Dotychczas wykazaliśmy wiele cierpliwości i dobrej woli. Jeśli jednak powyższa faktura nie zostanie uregulowana w całości do dnia, prze...

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

, dnia imię i nazwisko, stanowisko pracodawca                  WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO ZWOLNIENIA    Proszę o udzielenie mi zwolnienia z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze dni od dniado dnia z powodu podpis pracownika ...

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służ...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

, dnia imię i nazwisko, stanowisko pracodawca       WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA UŻYCIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH     Proszę o wyrażenie zgody na użycie mojego prywatnego samochodu do celów służbowych. Marka pojazdu nr rejestracyjny Zamierzam się udać do w w celu p...

Wzór umowy-Zapytanie o ceny wyrobów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

ZAPYTANIE O CENY WYROBÓW , dnia Adresat Szanowni Państwo, Prosimy uprzejmie o przesłanie nam Państwa cen ostatecznych na następujące wyroby: wyrób cena jednostkowa Prosimy o podanie cen oraz terminu ich ważności. Z poważaniem, (podpis) ...

Wzór umowy-Zaświadczenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Zaświadczenie (pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość, data) lub miejsce zamieszkania) Znak sprawy Zaświadcza się, że Pan(i) (imię i nazwisko) zamieszkały(a) jest zatrudniony(a) (nazwa pracodawcy) na stanowisku Wynagrodzenie miesięczne (określić brutto czy netto) Zaświadczeni...