Prawo rzymskie - strona 79

Oochrona posesoryjna i petytoryjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 329

256. OCHRONA POSESORYJNA I PETYTORYJNA. Ochrona posesoryjna była to ochrona posiadania oparta na interdyktach pretorskich i cechowała się szybkością i skutecznością orzecznictwa. Ochrona na podstawie interdyktów cechowała się szybkością i sprawno...

Odpowiedzialność noksalna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3017

428. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NOKSALNA. Odpowiedzialność noksalna dotyczyła odpowiedzialności za dokonane przestępstwa czyli delikty przez osoby alieni iuris. Odpowiedzialność ta jasno prezyzowała że za takie osoby odpowiedzialność ponosi zwierzchnik ...

Nabycie posiadania solo animo-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

253. NABYCIE POSIADANIA SOLO ANIMO. Nabycie posiadania solo onimo było nabyciem wyjątkowym gdyż w odróżnieniu od corpore et animo nie występował tutaj element fizycznego przekazania rzeczy lecz jedynie następowała zmiana podstawy prawnej co do posiadania. Zmiana to była następstwem porozumienia zawa...

PACTA PRAETORIA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

393. PACTA PRAETORIA. Pacta praetoria czyli pakty preorskie należały do typów paktów które posiadały ochronę pretorską lecz nie stanowiło to dla nich etapu przejściowego do stania się kontraktami. Niektóym pacta nuda pretorowie przyznawali ofensywną ochrone procesową na mocy której stronie przysługi...

PERICULUM EMPTORIS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2562

370. PERICULUM EMPTORIS. Periculum est emptoris czyli zasada mówiąca że ryzyko ponosi kupujący ustalała że przedmiot sprzedaży za który została już zapłacona ustalona cena lecz nie został on jeszcze fizycznie odebrany od sprzedającego należy faktycznie do emptora czyli kupjącego. Tak więc to on pono...

Pojęcie zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

301. POJĘCIE ZOBOWIĄZANIA. Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym na podstawie którego jedna ze stron zwana wierzycielem (creditor) ma prawo domagać się określonego świadczenia zaś druga strona zwana dłużnikiem (debitor) winna owo świadczenie wykonać. Czyli zobowiązanie jest węzłem prawnym które zmusz...

Posiadanie w dobrej i złej wierze-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

249. POSIADANIE W DOBREJ I W ZŁEJ WIERZE. Posiadanie mogło odbywać się w dobrej (bona fides) lub w złej (malae fidei) wierze. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przypadkiem w którym posiadacz jest przeświadczony że posiada daną rzecz zgodnie z prawem. Takie posiadanie mogło prowadzić do zasie...

Posiadanie wadliwe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

258. POSIADANIE WADLIWE - POSSESSIO VITIOSA. Posiadanie wadliwe następowało wówczas gdy osoba posiadająca daną rzecz weszła w jej posiadanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem na przykład na skutek przemocy, siły, potajemnie lub nie zwrócenie rzeczy właścicielowi na jego żądanie. Posiadacz ta...

POSSESIO AD INTERDICTA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

246. POSSESIO AD INTERDICTA. Possessio ad interdicta był to rodzaj posiadania w którym posiadacze chronieni byli przez prawo pretorskie wyrażone w interdyktach. Było więc to posiadanie uznane przez prawo czyli faktyczne władztwo nad rzeczą chronione w drodze