Postępowanie cywilne - strona 80

Wzór wzniosku-Odwołanie pełnomocnictwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA , dnia Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo udzielone przez w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym w , na podstawie którego reprezentował interesy upoważniającego w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa. (podpis) Uwaga: Niniejszy dokument winien by...

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

POWIADOMIENIE O ODST Ą PIENIU OD TRANSAKCJI I ZWROCIE ZALICZKI , dnia Adresat: Niniejszym informuję o odstąpieniu od transakcji zawartej w dniu pomiędzy i mną. Pisemne potwierdzenie wysyłam pocztą dnia , zgodnie z przysługującym mi trzydniowym terminem rezygnacji, uzgodnionym w warunkach umow...

Sposoby prowadzenia egzekucji świadczeń niepieniężnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 203

SPOSOBY PROWADZENIA EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z ruchomości - zajęcie lub sprzedaż Z wynagrodzenia za pracę Z rachunków bankowych Z innych wierzytelności i innych praw majątkowych Z nieruchomości - zajecie lub sprzedaż Z ułamkowej części nieruchomości Z użytkowania wieczystego Ze statkó...

Zagadnienia na test 2.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd, udzielanie pomocy prawnej z urzędu, powództwo wzajemne, przywrócenie terminy do dokonania czynności procesowej, zażalenie sądu d...

Wzór-Pełnomocnictwo administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE     Ja niżej podpisany, dnia upoważniam Pana (ią)   zamieszkałego w legitymującego się dowodem osobistym seria nr wydanym przez do działania w moim imieniu przed organami

Wzór-Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA   Ja, niżej podpisany, dnia udzielam pełnomocnictwa ogólnego: Panu (i) zamieszkałemu w legitymującego się dowodem osobistym seria nr wydanym przezdo prowadzenia mojego przedsiębiorstwa z sie...

Wzór-Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1687

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE DO ODBIORU PISM   Ja, niżej podpisany, dnia udzielam pełnomocnictwa Panu (i) zamieszkałemu w legitymującego się dowodem osobistym seria nr wydanym przez do odbioru

Wzór-Pełnomocnictwo procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE   Ja, niżej podpisany, dnia udzielam pełnomocnictwa Panu (i) zamieszkałemu w legitymującego się dowodem osobistym seria nr wydanym przez do wykonywania w moim imieniu wszystkich czynności określonych w art. 91

Wzór-Odwołanie prokury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

ODWOŁANIE PROKURY My niżej podpisani wspólnicy spółki z siedzibą w z dniem odwołujemy prokuręzamieszkałemu w legitymującego się dowodem osobistym seria nr wydanym przez podpisy Wspóln...