Prawo cywilne - strona 80

Elementy czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. III. Skutki naruszenia reguły ogólne: gdy cała czynność jest sprzeczna z w/w kryteriami - zgodnie z art. 58 § 1 i art. 387 § 1 czynność taka jest bezwzględnie nieważna ; gdy część czynność jest sprzeczna z w/w kryteriami - reguła ogólna to art. 58 § 3 kc...

Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

Olejniczak. Notatka składa się z 10 stron. CZYNNOŚCI PRAWNE I INNE ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE I. Pojęcie i skutki Pojęcie zdarzenia cywilnoprawne to takie fakty, które mają doniosłość na obszarze stosunków cywilnoprawnych, o czym decyduje treść obowiązujących norm prawnych → ...

Zbycie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. IV. Zbycie przedsiębiorstwa art. 75 1 stanowi jeden z przypadków wskazanych w art. 55 2 , a poza tym stanowi podstawę do wyjaśnienia charakteru prawnego najważniejszej czynności prawnej dot. przedsiębiorstwa jaka jest zbycie. Pojęcie zbycia przedsiębiorst...

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. II. Typy a) Życie, zdrowie i nietykalność cielesna choć w art. 23 wymienione jest tylko zdrowie, to połączenie ich uzasadnione jest z dwóch powodów: życie i nietykalność cielesna są wartościami chronionymi w systemie prawnym (Konstytucja, prawo medyczne,...

Rodzaje osób prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. RODZAJE OSÓB PRAWNYCH I. Państwowe osoby prawne kryterium wyróżnienia - majątek i struktura powiązana z państwem (por. art. 44 1 , 34 i 40 kc) Skarb Państwa to samo państwo występujące w charakterze podmiotu cywilnoprawnego (określanego też jako fiskus) d...

Treść i forma testamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

RODZAJE TESTAMENTÓW: Z punktu widzenia formy , w jakiej można sporządzić testament wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe - mogą być sporządzone przez każdą osobę posiadającą zdolność testowania, w każdej chwili. Jeżeli nie zostaną odwołane ustalają porządek dziedziczenia ni...

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem przdsiębiorstwa i pojazdu...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZILNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE RUCHEM PRZESIĘBIORSTWA - art. 435 Odpowiedzialność ciąży na każdym (osobie fizycznej lub prawnej), kto prowadzi na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprowadzane w ruch za pomocą sił przyrody. przedsiębiorstw...

Prawo cywilne - zastaw- omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Zastaw Ograniczone prawo rzeczowe, powodujące powstanie odpowiedzialności rzeczowej (zabezpieczenie rzeczowe). Dzieli się na: zwykły rejestrowy Zabezpiecza głównie pożyczki krótkoterminowe, ponieważ procedura jego ustanowienia jest znacznie prostsza, niż w przypadku hipoteki. Kredyt zabezpieczon...

Zdarzenia prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Zdarzenia cywilnoprawne sensu stricto bezpodstawne wzbogacenie czyny niedozwolone (m. in. czyny bezprawne) kategorie normatywne obejmujące czyny i zdarzenia sensu stricto upływ czasu sensu largo (działania) czyny zgodne z prawem / bezprawne (sprzeczne również z.w.s.) przejawy woli podobne d...

Źródła zobowiązań - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Źródła zobowiązań - są to wszystkie te zdarzenia prawne, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku zobowiązaniowego. Źródłem zobowiązań są: -umowy - to otwarty krąg zdarzeń i uwag na zasadzie swobody kontraktowania -jednostro...