Postępowanie cywilne - strona 81

Postępowanie międzynarodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

POSTEP.MIEDZYNARODOWE -element zagraniczny w sprawach przesadzajacy o miedzynarodowym charakterze tego postepow -toczy sie ono nie przed sadem panstwowym,nie przed organami wymiaru sprawiedliwosci -jest rozpoznawane przez sad polubowny   ...

Wzór pisma-Indos

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Indos (druga strona weksla) Ustępuję na zlecenie bez obligu Nazwa indosanta indosariusz miejsce płatności ...

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

, dnia imię i nazwisko, stanowisko pracodawca                  WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO   Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w wymiarze dni od dnia do dnia za rok .     podpis pracownika ...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, postępowanie kasacyjne, powództwo, skarga kasacyjna, odroczenie rozprawy....

Wzór-Odwołanie pełnomocnictwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1813

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA    Ja niżej podpisany dnia   odwołuję pełnomocnictwo do udzielone dnia Panu (i) zamieszkałemu w legitymującego (ej) się dowodem osobistym seria nr wydanym przez         podpis ...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wartość przedmiotu sporu, klauzula wykonalności, sprawa o rozwód, sprawy o reparację, sprawy interwenta uboczneg...