Prawo rzymskie - strona 81

Skutki prawne posiadania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

243. SKUTKI PRAWNE POSIADANIA. Najważniejszym skutkiem posiadania danej rzeczy było zasiedzenie (usucapio), a więc nabycie prawa własności nad daną rzeczą pod warunkiem spełniania określonych kryteriów. Ponadto skutkiem prawnym posiadania była ochrona prawna zwana ochroną posesoryjną (interdykty) ma...

Sposoby umorzenia zobowiązań-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

437. SPOSOBY UMORZENIA ZOBOWIĄZAŃ. W prawie rzymskim występowały następujące sposoby umorzenia zoboaiązań : wykonanie zobowiązania solutio, zwolnienie z długu dokonane przez wierzyciela, nowację, poprzez confusio czyli zejście się długu i wierzytelności w jednej osobie lub też poprzez zbieg tytułów ...

Szczególne rodzaje darowizn-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

402. SZCZEGÓLNE RODZAJE DAROWIZN. Darowizna czyli donatio w myśl prawa rzymskiego było to przeniesienie wartości majątkowych z jednej osoby na drugą bez otrzymania za tę czynność ekwiwalentu czyli zapłaty. Do darowizn szczególnego rodzaju należały : darowizna pomiędzy małżonkami, darowizny z polecen...

Szczególne rodzaje depozytu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

356. SZCZEGÓLNE RODZAJE DEPOZYTU. W Rzymie wykształciły się oprócz normalnego depozytu jeszcze inne formy tego kontraktu którymi były : depozyt konieczny ustanawiany w sytuacjach nadzwyczajnych, depozyt nieprawidłowy przedmiotem którego były rzeczy określane jako genus czyli zamienne którymi mógł dz...

Świadczenie niezgodne z prawem lub niemoralne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

408. ŚWIADCZENIA NIEZGODNE Z PRAWEM LUB NIEMORALNE. Do świadczeń niezgodnych z prawem i niemoralnych należały Conditio ob. turpem vel iniustam casam oraz condictio sine causa. Pierwsze z nich dotyczyło takich świadczeń których spełnienie służyło celowi niemoralnemu. Niemoralne w y przypadku winno by...

Upoważnienie przemienne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

321. UPOWAŻNIENIE PRZEMIENNE. Upoważnienia przemienne czyli facultac alternativa polega na tym że wierzyciel w zobowiązaniu przedstawia dłuznikowi określone świadczenie zwalniające go z długu lecz obok niego umieszcza dodatkowo jeszcze jedno którego wykonanie także doprowadzi do rozwiązania węzła ob...

VIS MAIOR-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

326. VIS MAIOR. Vis maior czyli siła wyższa były to zdarzenia losowe mające wpływ na wykonanie świadczenia. W przypadkach siły wyzszej pełną odpowiedzialność za przedmiot zobowiązania ponosił jego właściciel. Dłużnik był z tej odpowiedzialności...

Wierzytelność i długi-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

302. WIERZYTELNOŚĆ I DŁUG. Wierzytelność i dług są to dwa elementy zobowiązania. Wierzytelność (nomen lub creditum ) ukazuje nam prawa wierzyciela do domagania się od dłużnika określonego zachowania polegającego na spłaceniu zaciągniętego zobowiązania. Dług czyli debitum jest to obowiązek dłużnika (...

Wykonanie zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

438. WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA. Wykonanie zobowiązania czyli solutio było najczęstrzym sposobem umorzenia stosunku obligacyjnego pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Spełnione świadczenie mogło polegać na czynności prawnej lub faktycznej lecz przedmiot wykonania musiał być zgodny z treścią zawartego zob...

Zakres uprawnień właściciela-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

265. ZAKRES UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELA. Prawo własności jako najszersze prawo rzeczowe powoduje że właściciel ma bezwzględne prawa do rzeczy i tak : Ius possidendi /atrybut/ właściciel może tą rzecz posiadać; ius fruendi może i ma czerpać korzyści z wykorzystywania danej rzeczy; ius utendi jako prawo do ...