Prawo rzymskie - strona 76

Jak rozwiązać kazus

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4193

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Jak rozwiązać kazus? Czym jest tak naprawdę kazus? Wiele zdarzeń w życiu społecznym rodzi skutki prawne, czyli konsekwencje określone obowiązującym prawem. Jeśli określenie prawnych skutków zdarzenia staje się przedmiotem kontrowersji, mamy do czynienia z ka...

Kazus (D.12.7.2 168)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

D.12.7.2 168 Tekst pochodzi z 12 księgi Digestów justyniańskich. Jego autorem jest Julian, żyjący w III w.n.e. Przedstawiona jest w nim sytuacja, w której właściciel ubrania oddał je czyścicielowi do uprania. LOCATOREM jest właściciel ubrania, bo on lokuje swoje ubranie i on musi zapłaci, a czy...

Prawo rzymskie, arenga- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Arenga (współcześnie występuje jako preambuła), część kontekstu w dokumencie średniowiecznym - zawierała ogólne powody wystawienia dokumentu, często występowały wątki religijne. ...

Kontrakty literalne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

VII. KONTRAKTY LITERALNE 1.EXPENSILATIO - to przekształcenie danego zobowiązania w zobowiązanie z tytułu wpisu do księgi rachunkowej, ...

Res iudicata- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Res iudicata (też res judicata; łac. "rzecz (już) osądzona") - pojęcie języka prawniczego określające prawomocność orzeczenia sądowego lub ostateczność decyzji administracyjnej...

Uprawnienia- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Uprawnienia - dają adresatowi prawo wyboru, co oznacza, iż może on skorzystać z danego prawa lub nie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. ...

Prawo rzymskie, egzekucja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Egzekucja: -zanika venditio bonorum a w jej miejsce distractio bonorum - sprzedaż pojedynczych przedmiotów dłużnika (cały majątek tylko w przypadku niewypłacalności) -znika całkowicie egzekucja osobista (więzienie za długi tylko jako środek pomocniczy do egzekucji majątkowej) -wygrany może być z ...

ACCESIO CEDIT PRINCIPALI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

277. ACCESIO CEDIT PRINCIPALI. Zasada rzymska dotycząca nabycia własności poprzez połączenie się rzeczy a mówiąca że : "Przyrost przypada temu co główne". ustalała przez to hierarchię połączonych rzeczy. Na mocy tej zasady połączenie rzeczy uważanej za ważniejszą z rzeczą mniej ważną prowa...

ACTIO EXERCITORIA I ACTIO INSTITORIA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

427. ACTIO EXERCITORIA I ACTIO INSTITORIA. Actio exercitoria I action institoria należały do zobowiązań zaciągniętych przez osoby podległe czyjejś władzy. Pierwsza dotyczy właścicieli statków których obarcza się pełną odpowiedzialnością za długi i zobowiązania poczynione przez wynajętych przez nich ...

ACTIO NEGATORIA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

282. ACTIO NEGATORIA. Skarga negacyjna była to skarga która służyła ochronie własności kwirydalnej i przysługiwała właścicielowi kwirydalnemu posiadającemu daną rzecz który występował z żądaniem zaprzestania naruszania jego praw. Skarga ta stosowana była przeciwko osobie naruszającej prawa właścicie...