Prawo cywilne - strona 74

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE Pojęcie: To fakty (okoliczności), z którymi hipotezy norm wiążą określone w dyspozycjach norm konsekwencje cywilnoprawne tj. powstanie, zmianę lub ustanie stosunku cywilnoprawnego albo skutki w sferze podmiotowości cywilnoprawnej (np. urodzenie się dziecka powoduje powstani...

Mediacje w Sprawach Rozwodowych

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr Jan Tatar
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Mediacje w sprawach rozwodowych - główne problemy etyczno – zawodowe biegłego psychologaHanna Przybyła 1. W jaki sposób przyjęcie przez sądy wąskiego rozumienia mediacji jako pojednania małżonków i wycofania pozwu rozwodowego wpływa na możliwość prowadzenia mediacji przez psychologów? 2. W jaki...

Spółka cywilna - Podmioty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr czł. rzecz. PAN Zbigniew Radwański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

12.Spółka cywilna A) Pojęcie 1. Umowa spółki Spółka cywilna powstaje w drodze umowy, co najmniej dwóch osób, fizycznych lub prawnych. Przez umowie spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony w szczególności przez wniesienie...

Umowy odnoszące się do osób trzecich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr czł. rzecz. PAN Zbigniew Radwański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

Umowy odnoszące się do osób trzecich A)Umowa na rzecz osoby trzeciej- pactum in favorem tertii nie występuje nigdy jako umowa samodzielna. Stanowi zawsze dodatek, zastrzeżenie modyfikujące albo jakąś inną umowę, albo stosunek obligacyjny powstały z innego

Umowy regulujące stosunki kredytowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr czł. rzecz. PAN Zbigniew Radwański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

11.Umowy regulujące stosunki kredytowe A)Kredyt konsumencki Ustawa o kredycie konsumenckim-regulacja zasad i trybu zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł taką umowę oraz obowiązki przedsiębiorcy, k...

Sądowy dział spadku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Sądowy dział spadku Sądowy dział spadku dokonywany jest przez tzw. sąd spadku - sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Zgodnie z k.p.c. na żądanie uczestnika złożone najpóźniej na pierwszej rozprawie sąd spadku może przekazać sprawę...

Dział spadku - umowny dział spadku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Dział spadku Dział spadku jest ostatnim etapem postępowania spadkowego, który rodzi następujące skutki: - ustaje wspólność majątku spadkowego, co powoduje w konsekwencji, że każdy ze spadkobierców staje się wyłącznym właścicielem rzeczy, któ...

Dziedziczenie małżonka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Dziedziczenie małżonka Przykład - gdy mąż jest w I grupie przypada mu ¼ majątku żony w zbiegu z rodzicami spadkodawcy, który otrzymują ½ majątku żony) - łącznie ¾ (75%) - małżonek jest spadkobiercą ustawowym, który dziedziczy w zbiegu z krewnymi: - jeżeli w zbiegu z I grupą (zstępni spadkodawcy)...

Dziedziczenie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Dziedziczenie - testamentowe - ma pierwszeństwo; - ustawowe, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu albo testament jest nieważny albo żaden ze spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może przyjąć spadku - nie może, gdy zmarł wcześnie...

Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia I GRUPA: - dzieci i łącznie z nimi małżonek - art. 931 k.c. - wszyscy spadkobiercy otrzymują w częściach równych, a małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ (tak jak poprzednio) - jeżeli którekolwiek z dzieci nie dożyło chwili otwarcia spadku, ...