Dział spadku - umowny dział spadku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dział spadku - umowny dział spadku - omówienie - strona 1 Dział spadku - umowny dział spadku - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dział spadku
Dział spadku jest ostatnim etapem postępowania spadkowego, który rodzi następujące skutki:
- ustaje wspólność majątku spadkowego, co powoduje w konsekwencji, że każdy ze spadkobierców staje się wyłącznym właścicielem rzeczy, które dotychczas były wspólne;
- dział spadku powoduje zmiany odpowiedzialności za długi spadkowe z odpowiedzialności solidarnej na pro rata parte;
- zgodnie z art. 1035 k.c. dział spadku opiera się na odpowiednim stosowaniu przepisów o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych.
Dział spadku może być umowny lub sądowy. Umowny dział spadku następuje na podstawie umowy między wszystkimi spadkobiercami. Natomiast dział sądowy spadku dokonywany jest na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.
W niektórych przypadkach dopuszczalne jest także żądanie działu spadku na wniosek innej osoby niż spadkobierca.
Żądanie działu spadku nie ulega przedawnieniu, a więc może być podniesione w dowolnym czasie, nawet po kilku czy kilkunastu latach istnienia wspólności majątku spadkowego.
Umowny dział spadku
Umowa o dział spadku jest umową o przeniesienia na poszczególnych spadkobierców praw majątkowych, które objęte były dotychczas wspólnością. Umowa o dział spadku nie wymaga szczególnej formy, chyba że do spadku należy nieruchomość. Wówczas zgodnie z art. 1037 § 2 k.c. umowa o dział spadku powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego (ad solemnitatem). W braku tej formy nieważna będzie cała umowa o dział spadku, a nie tylko to postanowienie, które dotyczy podziału nieruchomości.
W umowie o dział spadku wymagany jest udział wszystkich spadkobierców, chociaż jednocześnie przyjmuje się, że oświadczeń woli nie muszą złożyć równocześnie.
Spadkobiercy dokonując działu spadku mają przyznaną znaczną swobodę, w szczególności umowa może obejmować cały spadek lub może być ograniczona tylko do części spadku. Spadkobiercy nie są też związani potencjalnymi wskazaniami spadkodawcy. Wola spadkodawcy nie jest dla nich wiążąca.
Zawierając umowę o dział spadku spadkobiercy powinni jednocześnie dokonać pomiędzy sobą wszelakich rozliczeń, w szczególności dotyczących nakładów na spadek, pobierania pożytków, spłaty części długów.
Umowa o dział spadku podobnie jak każda umowa nie może być dotknięta jedną z wad oświadczenia woli.
Ustawodawca w sposób szczególny uregulował możliwość uchylenia się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem błędu. Uchylenie się jest możliwe tylko wtedy gdy:
- błąd dotyczył stanu faktycznego;
- błąd który strony uważały za niewątpliwy.
Zgodnie z orzeczeniem SN z 1967 roku spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem błędu w terminach ogólnych (rok od odkrycia błędu). Błąd może być wywołany także podstępnie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz