Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia - omówienie - strona 1 Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia - omówienie - strona 2 Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia
I GRUPA:
- dzieci i łącznie z nimi małżonek
- art. 931 k.c. - wszyscy spadkobiercy otrzymują w częściach równych, a małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ (tak jak poprzednio)
- jeżeli którekolwiek z dzieci nie dożyło chwili otwarcia spadku, udział który przypadłby mu przypada jego dzieciom w częściach równych. Jeżeli nie ma dzieci to udział wygasa (tak jak poprzednio)
- gdy nie ma nikogo z I grupy (zstępnych) do spadku dochodzi II grupa
II GRUPA:
- rodzice spadkodawcy i w zbiegu z nimi małżonek (nie ma tu zstępnych rodzeństwa ani rodzeństwa, tak jak było do lipca 2009 roku)
- małżonek otrzymuje ½ spadku, natomiast udział każdego z rodziców, jeżeli dziedziczą w zbiegu z małżonkiem wynosi ¼ część spadku
- novum - art. 932 § 2 k.c. - gdy ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, wówczas małżonek otrzymuje ½ spadku oraz ½ matka spadkodawcy
- gdy nie ma również małżonka (brak zstępnych i małżonka), cały spadek otrzymują rodzice w częściach równych
III GRUPA:
- rodzeństwo i zstępni rodzeństwa - jeśli którykolwiek z rodziców nie dożył otwarcia spadku, udział który by mu przypadł przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych
- jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło chwili otwarcia spadku, udział który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych
- jeśli dziecko rodzeństwa nie dożyło, udział który by mu przypadł przypada jego dzieciom w częściach równych
IV GRUPA:
- małżonek, który otrzyma cały spadek dopiero wtedy gdy nie ma zstępnych spadkodawcy, wstępnych (rodziców), rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa
V GRUPA:
- w braku małżonka, zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa, spadek przypada dziadkom spadkodawcy
- novum - poprzednio nie mieli praw do spadku. Mogli jedynie żądać przyznania im określonych środków utrzymania (art. 938 k.c.) tylko wtedy gdy:
- dziadkowie musieli znajdować się w niedostatku;
- nie mogli otrzymać należnych im środków utrzymania od osób na których ciążył względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, świadczenia alimentacyjne były uzależnione z jednej strony od potrzeb dziadów, a z drugiej strony od wartości udziału spadkowego spadkobiercy do które kierowali swoje żądanie
Spadkobiercy przysługiwało facultas alternativa (upoważnienie przemienne) - spadkobierca miał bowiem dwie możliwości:
(1) dostarczać dziadkom środków otrzymania; lub
(2) mógł przekazać dziadkom sumę pieniężną odpowiadającą ¼ jego udziału spadkowego.
- dziadkowie dziedziczą spadek w częściach równych. Jeśli natomiast jeden z dziadków nie dożył otwarcia spadku, przypada on jego zstępnym - art. 934 § 3 k.c.


(…)

… się poza granicą RP, spadek przypada Skarbowi Państwa (NIE MA SPADKÓW BEZDZIEDZICZNYCH!)
Gdy chodzi o małżonka, spadek otrzymuje zawsze ostatni małżonek pozostający ze spadkodawcą w ważnym związku małżeńskim. Nie stosuje się zasad odnoszących się do dziedziczenia ustawowego do małżonka pozostającego w separacji.
Zasady dotyczące dziedziczenia przy przysposobieniu uzależnione są od tego czy jest to przysposobienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz