Dziedziczenie małżonka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie małżonka - omówienie - strona 1 Dziedziczenie małżonka - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dziedziczenie małżonka
Przykład
- gdy mąż jest w I grupie przypada mu ¼ majątku żony w zbiegu z rodzicami spadkodawcy, który otrzymują ½ majątku żony) - łącznie ¾ (75%)
- małżonek jest spadkobiercą ustawowym, który dziedziczy w zbiegu z krewnymi:
- jeżeli w zbiegu z I grupą (zstępni spadkodawcy) dziedziczy w częściach równych, ale jego część nie może być mniejsza niż ¼ części spadku
- jeżeli małżonek dziedziczy w zbiegu z rodzicami spadkodawcy, jego rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa, otrzymuje ½ spadku
- jeżeli brak zstępnych (I, II i III grupy) otrzymuje cały spadek, dziedziczy przed dziadkami
- biorąc pod uwagę szczególne więzi, a w zasadzie ich brak:
- małżonek pozostający ze spadkodawcą w separacji nie dziedziczy
- może być wyłączony od dziedziczenia na zasadach ogólnych (art. 928 k.c.), ale dodatkowo jeszcze może być wyłączony od dziedziczenia w sytuacji przewidzianej w art. 940 k.c.:
- małżonek spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy małżonka pozostającego przy życiu
- żądanie rozwodu lub separacji było uzasadnione
Sąd bada jaki najprawdopodobniej byłby wynik sprawy rozwodowej. Do wyłączenia małżonka wystarczy, gdyby był współwinny rozkładu pożycia małżeńskiego. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia w tym trybie zawsze występuje na podstawie orzeczenia sądu, przy czym z wnioskiem może wystąpić każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych w zbiegu z małżonkiem. Termin podwójny: pierwsza część subiektywna - 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, druga część obiektywna - lecz nie więcej niż 1 rok od otwarcia spadku.
Małżonek ponad swój udział może żądać przedmiotów urządzenia domowego, na zasadach wynikających z art. 939 k.c. Jego żądanie to „ustawowy zapis naddziałowy”. Przesłanki:
- małżonek dziedziczy z ustawy;
- dziedziczy z innymi spadkobiercami z wyjątkiem zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali razem z nim w chwili jego śmierci;
- w ramach żądania mieszczą się przedmioty urządzenia domowego, z których małżonek korzysta wspólnie ze spadkodawcą lub wyłącznie sam
- uprawnienie żądania przedmiotów urządzenia domowego nie przysługuje, jeżeli za życia spadkodawcy ustało wspólne pożycia małżonków (odwołanie do kryterium faktycznego, ale nie prawnego!)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz