Prawo rzymskie - strona 74

Sędzia w prawie rzymskim-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

26. SĘDZIA W PRAWIE RZYMSKIM. Sędzia w prawie rzymskim był typową postacią procesu legisakcyjnego i formułkowego. Sędzia jednostkowy (iudex unus) był osoba prywatną (iudex privatus) powoływaną tylko do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Sędziego powoływała

SENATUS CONSULATUM CLAUDIANUM-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

105. SENATUS CONSULATUM CLAUDIANUM. W prawie rzymskim w I w. n.e. powstała nowa instytucja która wywoływała utratę wolności przez kobietę. Instytucja ta była stworzona dla kobiet wolnych które utrzymywały stosunki z niewolnikami. Kobiety takie jeżeli czyniły to bez zgody właściciela niewolnika same ...

Status Libertatis-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

99. STATUS LIBERTATIS. Status libertatis a więc wolność osoby fizycznej była najstarszym i najważniejszym podziałem w państwie rzymskim. Już Gaius jako podstawowy podział osób wymienia podział na wolnych i niewolników (servus). Osoby fizyczne mogły być wolne od urodzenia lub też stać się wyzwoleńcam...

Stypulacje gwarancyjne-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

89. STYPULACJE GWARANCYJNE - CAUTIO DAMNI INFECTI. Stypulacje gwarancyjne były środkiem ochrony poza procesowej polegającej na zawarciu kontraktu prawnego na mocy którego osoba obawiająca się w przyszłości jakiegoś zdarzenia prawnego mogła...

Stypulacje pretorskie oraz missiones-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

90. STYPULACJE PRETORSKIE ORAZ MISSIONES. stypulacje pretorskie (polegały na zawarciu kontraktu prawnego na wezwanie pretora na mocy którego osoba obawiająca się w przyszłości jakiegoś zdarzen...

Właściwość sądowa-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

34. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA. Właściwość sądową w Rzymie podzielono na: właściwość rzeczową tj. podzielono kompetencje poszczególnych organów prawnych do rozpatrywania tylko i wyłącznie spraw będących w jej jurysdykcji (np. sprawy spadkowe sądy centumwiralne). Właściwość miejscowa zaś była odzwierciedlenie...

Wyrok i jego treść-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

76. WYROK I JEGO TREŚĆ. Wyrok był zakończeniem procesu. Wydawał go sędzia i był on od razu prawomocny. Sędzia mógł nie wydawać wyroku jeżeli sprawa była dla niego nie jasna. Wówczas przekazywał sprawę pod rozstrzygnięcie innemu sędziemu lub zespołowi sędziów. Wyrok był ogłaszany ustnie i nie wymagał...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

96. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNEJ. Czyli podmiotowość prawna była warunkiem brania udziału w życiu prawnym. Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolność prawna nie była równoznaczna zdolności do czynności prawnej. Niektóre osoby takie jak np. dojrzały ...

Starożytny Rzym - wstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

STAROŻYTNY RZYM Początki państwa rzymskiego są podobne do ustroju greckich polis Rzym początkowo rozwijał się jako państwo-miasto ( CIVITAS ), potem stopniowo powiększał swoje terytorium. Rozwój terytorialny wymuszał zmiany w systemie władzy i organizacji zarządzania państwem początkowa monarchia p...

Paremie prawa rodzinnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

PAREMIE PRAWA RODZINNEGO Dos est donatio marito oblata ad onera martimonii sustinenda - posag jest to darowizna przekazana mężowi dla ponoszenia ciężarów małżeństwa. Libera esse debent matrimonia - małżeństwa winny być swobodne Nuptias non concubitus, sed consensus facti. - małżeństwo powstaje nie ...