Ważność i skuteczność czynności prawnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ważność i skuteczność czynności prawnych - wykład - strona 1 Ważność i skuteczność czynności prawnych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ważność czynności prawnych:
Podmiot musi mieć zdolność do czynności prawnych
Oświadczenie woli musi być złożone prawidłowo i musi zawierać essentialia
Treść czynności musi być zgodna z prawem i obyczjami
Formalizm lub jego brak
Tylko ważne czynności prawne wywierały pełne skutki prawne.
I Jeśli brakuje któregoś z powyższych założeń to następuje nieważność bezwzględna. Występuje ona ex tunc czyli od początku podjęcia czynności prawnej.
Jest nieważna z mocy samego prawa (ipso iure) dla stron jak i dla osób 3.
II Czynność prawna może być jednak też wzruszalna(można ją doprowadzić do Unieważnienia).
Jest to sytuacja zaistnienia nieważności względnej.
Występuje ona ex nunc czyli do monentu wystąpienia z wnioskiem upoważnionego
podmiotu o jej unieważnienie.
PAREMIA:(To co jest bezwzględnie nieważne) Co jest od początku wadliwe nie może zostać uzdrowione przez upływ czasu.
„Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere”
Od tej zasady bardzo rzadkie wyjątki:
1. Konwalidacja czynności prawnej nieważnej np. Darowizna między małżonkami uzdrowiona przez śmieć darczyńcy
2. Konwersja czynności prawnej nieważnej - można było utrzymać ją w mocy jeśli spełniała
wymogi innego typu. np. nieważne testamenty ostawały się jako kodycyle( dziedziczyli dziedzice ustawowi przekazując majątek podmiotom wskazanym w kodycylu)
Skuteczność czynności prawnych:
Warunek Termin
Polecenie
1. Warunek(condicio) jest to zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego strony uzależniają skuteczność czynności prawnych
rozwiązujący  jego ziszczenie powoduje, że czynność przestaje
wywoływać skutki prawne np. Będę ci wypłacał rentę do póki nie wyjdziesz za mąż
zawieszający  jego ziszczenie powoduje, że czynność zaczyna wywoływać skutki prawne
np. Będziesz dziedzicem, jeżeli zostaniesz konsulem
potestatywne  jego ziszczenie zależy od woli podmiotu
np. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz