Prawo cywilne - strona 71

Przedstawicielstwo - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Przedstawicielstwo to dokonywanie czynności prawnych w cudzym imieniu. Ściślej jest to sytuacja prawna, której istotą jest kompetencja do dokonywania czynności prawnej w imieniu innego podmiotu. Podziały: ze względu na konstrukcję: jednoosobowe łączne ze względu na kompetencję czynne (do skład...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Przewłaszczenie na zabezpieczenie (szczątkowo uregulowane w Prawie bankowym, ale wykorzystuje przepisy o przeniesieniu własności) Pierwowzorem była rzymska fiducia. Dłużnik-właściciel przenosi własność na wierzyciela, umawiając się jednocześnie co do zwrotu. Jest to czynność powiernicza; stąd okr...

Prawo cywilne - rodzina - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Funkcje rodziny Wg. prof. Tyszki: funkcja ekonomiczna - zapewnienie bytu rodzinie, w szczególności dzieciom. funkcje biologiczne - pochodzenie dzieci, ale także więź między małżonkami (nie będziemy tego szczegółowo omawiać xD) funkcja socjologiczna - kształtowanie młodych ludzi: socjalizacja, wy...

Prawo cywilne - rozwód - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Rozwód (szczegóły w podręczniku) Koncepcja nierozerwalności małżeństwa zyskuje, jak się już wspomniało, na popularności. Mo to jednak być małżeństwo egalitarne i takim też ma być rozwód (nie dopuszczamy więc rozwodu repudiacyjnego). Jaki więc ma być rozwód? Dwie koncepcje: ze względu rozkład poży...

Servitutes - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Służebności Ustawa wylicza pewne przykłady; umowa może ustanowić w zasadzie dowolną służebność. Ich celem jest podniesienie wartości ekonomicznej nieruchomości. Dzielą się na: gruntowe - przysługuje każdorazowemu właścicielowi nieruchomości władnącej na nieruchomości osobiste - ściśle i dożywotn...

Użytkowanie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Użytkowanie Powstanie W drodze umowy - co nie wynika wprost z ustawy, ale z art. 245 KC. Kwestia terminu nie jest uregulowana, ale nie może być dłuższe niż dożywotnie (wygasa zawsze z chwilą śmierci uprawnionego). Kwestia opłaty jest również nieokreślona. Treść - obejmuje: używanie rzeczy pobie...

Ustroje majątkowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Ustroje majątkowo-małżeńskie: Ustrój majątkowy nie określa przynależności poszczególnych elementów, ale reguły, określające, co gdzie trafia. Intercyza nie „przesuwa elementów, ale określa nowe zasady. Schemat w podręczniku: Sytuacja majątkowa małżonków: odniesienia majątkowe w małżeństwie inne ...

Władza rodzicielska - omówieni

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Władza rodzicielska W Polsce - równoprawna - od XVIII w. (chociaż wtedy Prusy i Rosja zapobiegły wejściu tego pomysłu w życie). Podnosi się wielokrotnie, że słowo «władza» jest niewłaściwe. Ale przecież rodzice mają władzę nad dziecki...

Własność lokali - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

Własność lokali Ustawa z 1994 r. o własności lokali; Ustawa z ... o spółdzielniach mieszkaniowych. Stworzenie odrębnej własności lokalu powoduje, że powstaje nowa rzecz -

Własności i skuteczność czynności - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

czynności nieistniejące - czynności niebyłe eg. z racji braku konsensu. Zakładając, że czynność zaistniała - może być obarczona wadą: nieważne bezwzględnie - mimo istnienia zewn. pozorów zawarcia umowy, to nie wywołuje ona skutków prawnych; powstają roszczenia: odszkodowawcze, o zwrot świadczeń ...