Przedstawicielstwo - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawicielstwo - omówienie  - strona 1 Przedstawicielstwo - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Przedstawicielstwo to dokonywanie czynności prawnych w cudzym imieniu. Ściślej jest to sytuacja prawna, której istotą jest kompetencja do dokonywania czynności prawnej w imieniu innego podmiotu.
Podziały:
ze względu na konstrukcję:
jednoosobowe
łączne
ze względu na kompetencję
czynne (do składania oświadczeń woli)
bierne (do odbierania oświadczeń woli)
łączne (czynno-bierne)
ze względu na źródło:
ustawowe (rodzice dla dzieci, organ dla osoby prawnej etc.)
pełnomocnictwo.
Ładny trójkącik xD
Treść pełnomocnictwa (kompetencje pełnomocnika) co do zasady nie ma znaczenia dla osób trzecich.
Odwołanie pełnomocnictwa - nie zawsze dopuszczalne - jego warunki winny być zawarte w umowie?
Formalnie pełnomocnik nie ma obowiązków osób trzecich, ale pewne obowiązki jednak ma wg. zws-ów - e.g. wskazanie siebie jako pełnomocnika i zdefiniować mocodawcę (ew. okazać podstawę pełnomocnictwa).
Co do wad oświadczenia woli - te same mogą dotyczyć pełnomocnika i tak samo powodują wówczas nieważność.
Pełnomocnikiem może być nawet osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
Teoria działania (?) - pełnomocnik działa w imieniu mocodawcy, a nie mocodawca przez pełnomocnika.
Zakres - w zasadzie dowolny. Ograniczenia mogą dot. czynności o charakterze osobistym. Z samej istoty czynności może wynikać niemożliwość jej dokonania przez pełnomocnika.
Funkcje - dopuszcza do obrotu osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
możliwość zastąpienia mocodawcy o szerokiej działalności, który nie wszędzie może być osobiście obecny.
Forma jest dowolna - nawet przez tel. kom. - dopuszcza wiele nadużyć. Ograniczeniem tej zasady jest wymóg formy szczególnej dla konkretnych(w ustawie przewidzianych) przypadków. Ponadto - dla czynności o firmie szczególnej, wymaga się pełnomocnictwa w takiej samej formie.
substytucja - dalsze pełnomocnictwo. W zasadzie ograniczone - musi mieć podstawę - może to wynikać
wyraźnie z treści pełnomocnictwa
z ustawy
z treści stosunku, będącego podstawą pełnomocnictwa
Działanie substytuta - ma takie same skutki jak działalność pełnomocnika właściwego.
Pełnomocnik - NIE JEST posłańcem. Pełnomocnik działa sam, zgodnie z własną wolą. Nie jest także analogiczny z organem osoby prawnej. Zawsze działa od razu na rzecz mocodawcy.
Od pośrednika różni się tym, że ma kompetencje. Dokonuje czynności, a nie tylko pomaga w jej dokonaniu.
Nie jest też podmiotem działającym na cudzą rzecz w czynnościach faktycznych

(…)

…)
pełnomocnictwo dorozumiane (per facta concludentia).
pełnomocnictwo domniemane (na podstawie domniemania prawnego z art. 97 KC) - prawo nakazuje domniemywać, że dana osoba była pełnomocnikiem; oczywiście jest ono wzruszalne.
pełnomocnictwo rzekome (falsus procurator)
bez umocowania (lub poza jego granicami)
umowa - bezskuteczność zawieszona - do momentu potwierdzenia przez mocodawcę; jak nie - to jest nieważna…
… prawnej) w pewnych przypadkach. (e.g. - koluzja - zmowa osoby trzeciej z organem - z powołaniem się na art. 58 obecnego KC; inny przypadek - świadomość nadużycia umocowania po stronie osoby trzeciej; albo gdy modyfikuje się wartość istniejącego kontraktu w sposób oczywiście niekorzystny dla osoby prawnej).
Prokura - pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę obejmujące umocowanie do czynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz