Ustroje majątkowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustroje majątkowe - omówienie - strona 1 Ustroje majątkowe - omówienie - strona 2 Ustroje majątkowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ustroje majątkowo-małżeńskie:
Ustrój majątkowy nie określa przynależności poszczególnych elementów, ale reguły, określające, co gdzie trafia. Intercyza nie „przesuwa elementów, ale określa nowe zasady.
Schemat w podręczniku: Sytuacja majątkowa małżonków:
odniesienia majątkowe w małżeństwie
inne elementy sytuacji majątkowej
małżeńskie ustroje majątkowe
inne odniesienia
odpowiedzialność za długi drugiego małżonka
odpowiedzialność z art. 30 KRO
art. 281 i 29 KRO
ustawowy (wspólność)
umowny (intercyza)
przymusowa rozdzielność majątkowa
umowy między małżonkami (inter mariti)
wspólność rozszerzona
rozdzielność umowna
wspólność ograniczona
rozdzielność majątkowa
rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Wspólność majątkowa - elementy majątkowe sprzed małżeństwa pozostają w ich majątku osobistym. Majątkiem wspólnym staje się wszystko, co nabyli w czasie trwania małżeństwa. Ale majątek osobisty nadal zasilają prawa niejako niepotrzebne jednej ze stron, albo z natury przeznaczone dla jednej osoby.
W rozdzielności majątkowej. Ustrój ten może być ustanowiony po czasie wspólności. Wtenczas również ustala się współwłasność w częściach ułamkowych na składnikach majątku wspólnego.
Przy podziale majątku jest jednak ważna kwestia patrzenia na majątek „per saldo”. Dotąd najczęściej dzielono aktywa, a pasywa pozostawały wspólne. Współcześnie prof. lansuje koncepcję dzielenia również pasywów.
DOCZYTAĆ ROZDZIELNOŚĆ Z WYRÓWNIEM DOROBKÓW!!!!
Przymusową rozdzielność majątkową może ustalić sąd, albo ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków. Poza tym nie różni się od typowej rozdzielności.
„Aktywa i pasywa w jednym stały domu Aktywa na górze, pasywa na dole” xD
Stąd pasywa dzieli się zupełnie inaczej, niż aktywa i zupełnie czasem chaotycznie - z punktu widzenia ekonomisty. Są to sprawy niezwykle skomplikowane, „mam nadzieję, że zarysowałem problem”. xD
Rozdzielność majątkowa:
majątek osobisty jednego z małżonków
majątek wspólny
wkład jednego z małżonków (wynagrodzenia za pracę i inne dochody)
dochody z majątku wspólnego
wkład drugiego z małżonków
majątek osobisty drugiego z małżonków
poszczególne składniki - w podręczniku.
możliwe są rozmaite przesunięcia w

(…)

…)
Prawa majątkowe objęte wspólnością łączną na podstawie odrębnych przepisów
Przedmioty osobiste
Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (e.g. służebność osobista)
Wierzytelności o odszkodowania i zadośćuczynienia (ale już uzyskane odszkodowanie można wnieść do majątku wspólnego).
Poza tymi niewiele już pozostaje w majątkach wspólnych (vide podręcznik). Stąd możliwość rozszerzenia…

Wierzyciel może domagać się ustanowienie rozdzielności majątkowej, jeśli wymaga tego zaspokojenie jego roszczeń. (art. 52 §1a). Trzeba to jednak uprawdopodobnić i mieć tytuł wykonawczy. Bardzo kontrowersyjny przepis.
Diagram ze str. 101 podręcznika - odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka
za czynności dokonane przez jednego małżonka na potrzeby rodziny (art. 30)
za czynności dokonane wspólnie…
… intercyzy.
Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
Większość doktryny twierdzi, że ustawodawca miał na myśli „albo”, co jest oczywistą głupotą, zwłaszcza, że ostatnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz