Prawo cywilne - rozwód - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - rozwód - omówienie  - strona 1 Prawo cywilne - rozwód - omówienie  - strona 2 Prawo cywilne - rozwód - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Rozwód
(szczegóły w podręczniku)
Koncepcja nierozerwalności małżeństwa zyskuje, jak się już wspomniało, na popularności. Mo to jednak być małżeństwo egalitarne i takim też ma być rozwód (nie dopuszczamy więc rozwodu repudiacyjnego). Jaki więc ma być rozwód? Dwie koncepcje:
ze względu rozkład pożycia
ze względu inne przyczyny
koncept mieszany (polski ;p):
podejście do rozwodu:
rozwód traktowany jako zdarzenie socjologicznie negatywne - to nieporozumienie. Należy bowiem odróżniać rozwód od rozpadu rodziny. To pierwsze jest negatywne i jest conditio sine qua non rozwodu.
rozwód traktowany jako zdarzenie socjologicznie pozytywne (w ogólnych konsekwencjach rzecz jasna)
zdarza się, że wnosi się o rozwód jeszcze przed rozpadem małżeństwa, co powoduje, że sytuację, którą dałoby się jeszcze uratować (eg. przez mediacje), a w czasie procesu następuje rozpad małżeństwa. Dlatego ustawodawca stara się utrudnić uzyskanie rozwodu.
dawniej eg. odbywano obligatoryjne posiedzenia mediacyjne, ale już z tego zrezygnowano.
Mediacje - sąd może tam skierować strony, jeżeli uważa, że sytuację da się jeszcze uratować. Ale jest pewien problem: w postępowanie cywilne rozpoczyna się po doręczeniu pozwu, które powoduje często zaognienie konfliktu na samym wstępie mediacji.
Przesłanki, a przyczyny rozwodu.
Przyczyny:
alkoholizm (jedna z najczęstszych przyczyn)
niewierność (niektórzy twierdzą, że ta jest nawet częstsza ;p)
inne

Przesłanki rozwodu:
rozkład pożycia
trwały - ile to ma być czasu?
potrzebny czas zależy od przyczyny i natężenia konfliktu (próba zabójstwa raczej wyklucza możność odbudowy związku xD)
zależy też od czasu trwania pożycia - po dwudniowym małżeństwie - trwały rozpad może nastąpić natychmiast.
mówi się, że przeciętnie jest to ok. 1 roku, choć prof. Sokołowski uważa, że na ogół jest to raczej minimum. (za jego czasów mówiło się o 3 latach ;p)
zupełny
niesprzeczność orzeczenia z:
dobrem dziecka
czy orzeczenie rozwodu jest najlepszym dla niego rozwiązaniem?
czy przynajmniej nie powiększa jego krzywdy?
zws-ami
najczęściej chodzi tu o dobro dzieci niewspólnych ;p
domaganie się rozwodu przez stronę nie ponoszącą wyłącznej winy
wina - obiektywnie naganna decyzja podjęcia zachowań negatywnych dla współmałżonka, w szczególności:
niewierność
znęcanie się
szczególnie uciążliwy tryb życia


(…)

…, bo KRO milczy na ten temat.
inni mówią szerokim rozumieniu obowiązku wierności (e.g. rozgłaszanie sekretów etc.)
powstaje ustrój rozdzielność majątkowej (przymusowa)
wyłączenie dziedziczenia ustawowego.
ustaje domniemanie pochodzenia dziecka (po 300 dniach)
Orzeka o niej sąd okręgowy i on też może ją znieść na zgodny wniosek małżonków. Ale rozdzielność majątkowa pozostaje. Należy też w orzeczeniu…
… pokrewieństwa i powinowactwa
obowiązek (prawo) władzy rodzicielskiej
obowiązek alimentacyjny
przekształca się
własność mieszkań
obowiązek alimentacyjny
nazwisko (fakultatywne)
obywatelstwo (fakultatywne)
Ograniczenia postępowania dowodowego:
nie można przesłuchiwać dzieci poniżej 17 lat.
nie można ograniczyć się do przesłuchania świadków, chyba że nie ma dzieci (lub są dorosłe) ;p
Struktura wyroku rozwodowego…
…)
nie jest to kara, jak się powszechnie sądzi ;p
władza rodzicielska:
pozostawienie obojgu (ale trzeba powierzyć komuś sprawowanie pieczy)
ograniczyć władzę jednemu
zawieszenie władzy rodzicielskiej
pozbawienie władzy jednego z rodziców
ograniczenie władzy obojga (eg. nakazać sprawozdania)
sąd może orzec samodzielnie, albo pozwolić / nakazać porozumienie rodzicom (przy czym ich porozumienie nie wiąże sądu). Te ostatnie wyroki mają znacznie większą wykonywalność ;p
pisemne porozumienie pozwala uzmysłowić stronom, że rozwód nie uwalnia ich całkowicie od starego świata.
podział majątku wspólnego (na ogół jednak odbywa się to w osobnym postępowaniu)
rozstrzyganie o mieszkaniu:
zasada pierwszeństwa rodziny niepełnej - jeśli ♀ zostaje z dzieckiem, to ma pierwszeństwo do mieszkania
3 tryby:
orzeczenie w wyroku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz