przewłaszczenie na zabezpieczenie - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przewłaszczenie na zabezpieczenie - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Przewłaszczenie na zabezpieczenie
(szczątkowo uregulowane w Prawie bankowym, ale wykorzystuje przepisy o przeniesieniu własności)
Pierwowzorem była rzymska fiducia.
Dłużnik-właściciel przenosi własność na wierzyciela, umawiając się jednocześnie co do zwrotu. Jest to czynność powiernicza; stąd określania: powierzający (dłużnik) i powiernik (wierzyciel).
Relacje:
zewnętrzna (dla osób trzecich) - powiernik jest nowym właścicielem rzeczy i może dowolnie nią rozporządzać; umowa o zwrot nie wiąże osób trzecich.
wewnętrzna - wzajemne porozumienie o zwrocie rzeczy po spłacie zobowiązania (pactum fiduciae) - działa tylko inter partes.
jeżeli wierzyciel naruszy umowę (eg. zbędzie rzecz); służy dłużnikowi odszkodowanie
jeżeli powiernik nie chce zwrócić rzeczy; dłużnik może wystąpić w trybie art. 64 o wydanie wyroku zastępującego oświadczenie woli.
ALE nieruchomości nie można przenosić pod warunkiem. Dlatego SN od lat 60-tych nie dopuszcza przewłaszczenia nieruchomości. Ale w roku 2000 SN stwierdził dopuszczalność takiego postępku, bo pactum fiduciae nie jest warunkiem w rozumieniu KC (warunek jest to zdarzenie przyszłe, niepewne i niezależne od stron). W 2002 r. SN wydał podobne orzeczenie, uzasadniając, że co prawda w treści jest warunek (warunek potestatywny), ale przewłaszczenie składa się z dwóch sfer: zewn. i wewn. Zewnętrzne przeniesienie własności jest bezwarunkowe. Warunek występuje tylko sferze wewnętrznej (zobowiązaniowej) i dot. tylko stron. Takie jest i obecne stanowisko SN, jakkolwiek nie każdy się z nim zgadza.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Zwrócić uwagę na nowelizację ustawy i przejrzeć ją
Pierwotnie istniały 3 różne prawa spółdzielcze (do 2002 r.). Gdzieniegdzie Ustawodawca nie zdążył znowelizować innych usta ;p
Taki, którego spełnienie zależy od strony
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz