Genetyka populacji - strona 2

note /search

Genetyka populacji - wykład 6: kojarzenia w pokrewieństwie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1918

KOJARZENIE W  POKREWIEŃSTWIE  Kojarzenie w pokrewieństwie   Genetyczna struktura populacji   Regularne kojarzenia w  pokrewieństwie   Nieregularne kojarzenia w  pokrewieństwie  Genetyczna struktura populacji  Dwa rodzaje homozygot:   Allozygoty   Autozygoty  Genetyczna struktura populacji  A...

Genetyka populacji - wykład 7: małe populacje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1043

  ! " # $ % ! "   &   ' ( " $   ($   (   ) * + " $ " "% ,   + % %   " "   " + " (   " "   Liczba wytworzonych  gamet z genem  a Frekwencja genu  a  w  nast pnym pokoleniu 0 0/2 N  czyli     0 1 1/2 N 2 2/2 N . . . . 2 N  - 1 (2 N -  ...

Genetyka populacji - wykład 8: depresja inbredowa vs heterozja

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2114

Depresja inbredowa vs. Heterozja Depresja inbredowa Depresja  inbredowa mo e  pojawi   si   w  populacji,  w  której  zachodz   kojarzenia  w  pokrewie stwie  i  jest  konsekwencj   wzrostu  homozygotyczno ci  wynikaj cego  z tego typu kojarze...

Zmiana frekwencji allelu (selekcja) - lista zadań 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1218

Lista zadań nr 5    ZMIANA FREKWENCJI ALLELU  SELEKCJA    Pojęcia,  które  należy  znać:  selekcja,  selekcja  naturalna,  selekcja  sztuczna,  cel  selekcji  naturalnej,  cel  selekcji  sztucznej,  wartość  selekcyjna,  wartość  przystosowawcza,  współczynnik selekcji              1.   Na pewnym...

Genetyka populacji - Wykład IV: Czynniki zmieniające frekwencję genu...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1057

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Mutacja [łac. mutatio ‘zmiana’] – nagła trwała, dziedziczna zmiana w informacji genetycznej organizmu, polegajca na zmianie iloci lub struktury materiału genetycznego; jest podstawowym ródłem zmiennoci genetycznej, przez co odgrywa znacz...

Dziedziczenie w typie pissum

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1176

Ćwiczenia nr. 1 Dziedziczenie w typie ZEA A    a Liczba osobników Frekwencja genotypów A   A A   a a   a d h r D = d/n H = h/n R = r/n Suma n 1 Frekwencja genów w populacji   A  p                  p + q = 1 (100 %)  a  q p =  (2 * d  + h  ) / 2n = D + 1/2H q =  (2 * r  + h  ) / 2n = R + 1/2H Ró...

Dziedziczenie w typie zea

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2366

Ćwiczenia nr. 1 Dziedziczenie w typie ZEA A    a Liczba osobników Frekwencja genotypów A   A A   a a   a d h r D = d/n H = h/n R = r/n Suma n 1 Frekwencja genów w populacji   A  p                  p + q = 1 (100 %)  a  q p =  (2 * d  + h  ) / ...

Zadania - parametry genetyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Lista zadań nr 10    PARAMETRY GENETYCZNE  ODZIEDZICZALNOŚĆ    Pojęcia, które należy znać: parametr genetyczny, odziedziczalność, powtarzalność        1.   W zagrodzie hodowlanej utrzy...

Prawo Hardyego Weinberga

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2282

Zadanie 1  Prawo Hardyego Weinberga  Zgodnie z nim, jeżeli nie ma czynników zakłócających (takich jak np.  dobór naturalny ,  mutacje)  stosunek występowania poszczególnych genotypów jest stały we wszystkich pokoleniach i zależy tylko  o...