Zmiana frekwencji allelu (selekcja) - lista zadań 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana frekwencji allelu (selekcja) - lista zadań 5 - strona 1

Fragment notatki:


Lista zadań nr 5    ZMIANA FREKWENCJI ALLELU  SELEKCJA    Pojęcia,  które  należy  znać:  selekcja,  selekcja  naturalna,  selekcja  sztuczna,  cel  selekcji  naturalnej,  cel  selekcji  sztucznej,  wartość  selekcyjna,  wartość  przystosowawcza,  współczynnik selekcji              1.   Na pewnym obszarze żyło 1000 rudych lisów, wśród których wystąpiło 40 osobników  o  futrze  kolorowym  (odmiennym  od  rudego).  Barwa  wyznaczana  jest  genem  recesywnym.  W  wyniku  naturalnej  selekcji  przeciw  osobnikom  kolorowym,  potomstwo  mógł  zostawić  co  czwarty  lis  kolorowy.  Oblicz  frekwencje  genów                         i genotypów przed i po pierwszym pokoleniu selekcji. Jak zmieni się frekwencja genu  recesywnego?    2.   Wyjściowa  frekwencja  pewnego  genu  recesywnego  wynosiła  0.6.  Ile  potrzeba  pokoleń,  by  zmalała  o  połowę  przy  założeniu,  że  osobniki  będące  homozygotami  recesywnymi nie zostawiają potomstwa?    3.   W populacji bydła pojawił  się gen letalny o frekwencji 0.02. Po ilu pokoleniach jego  frekwencja zmniejszy się o połowę?     4.   Pewna  cecha  jest  wyznaczana  para  genów   A   i    a.  W  populacji  liczącej  10 000  osobników  4%  stanowiły  homozygoty  recesywne   aa .  Prowadzono  selekcję  przeciw  tym homozygotom i potomstwo pozostawiał co piąty taki osobnik. Oblicz frekwencje  genów przed i po selekcji. Jaka będzie wielkość zmian frekwencji genu recesywnego?    5.   Pewna  cecha  wyznaczana  jest  parą  genów   B   i   b .  W  populacji  liczącej  15 000  osobników  stwierdzono  16%  osobników  o  genotypie   bb .  Okazało  się,  że  na  skutek  pewnej  wady  rozwojowej  narządu  rodnego  25%  osobników  homozygotycznych  nie  pozostawia potomstwa. Oblicz frekwencje genów i genotypów przed i po pierwszym  pokoleniu selekcji.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz