Genetyka populacji

note /search

Podstawowe zagadnienia z genetyki populacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2590

1 Genetyka populacji Genetyka Chromosomy Geny Zasady  dziedziczenia Mechanizmy i  rodzaje mutacji Etc … Populacja Okre lenie co to jest populacja Rodzaje populacji Zachowania populacji Mechanizmy działaj ce w populacji 2 Populacja Populacja bio...

Frekwencje genotypw i alleli - lista zadań 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2128

Lista zadań nr 1  FREKWENCJA GENOTYPU I ALLELI    1.   W stadzie kur, składającym się z 1800 osobników, stwierdzono obecność 900 ptaków  o  upierzeniu  szurpatym,  300  ptaków  o  upierzeniu  słabo  szurpatym  i  600  ptaków                o  up...

Kojarzenie nielosowe - lista zadań 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2240

Lista zadań nr 3  KOJARZENIE NIELOSOWE    Pojęcia, które należy znać: kojarzenie nielosowe, kojarzenie osobników podobnych    1.   W pewnej populacji frekwencje genów   A  i  a , wyznaczających cechę dziedziczącą się  zgodnie  z  typem   zea ,  wynoszą  odpowiednio  0.3  oraz  0.7.  Jakie  będą  ...

Kojarzenie regularne w pokrewieństwie - lista zadań 8

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1666

Lista zadań nr 8    KOJARZENIE REGULARNE W POKREWIEŃSTWIE    Pojęcia,  które  należy  znać:  regularne  kojarzenie  pełnego  rodzeństwa,  regularne  kojarzenie  półrodzeństwa, kojarzenie wsteczne z ojcem, regularne kojarzenie potomek – młodszy rodzic                 1.   W arystokratycznej, bogat...

Kojarzenie w pokrewieństwie - lista zadań 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1904

Lista zadań nr 7    KOJARZENIE W POKREWIEŃSTWIE    Pojęcia,  które  należy  znać:  geny  identyczne  przez  pochodzenie,  współczynnik  inbredu,  współczynnik pokrewieństwa, wartość genotypowa, wartość addytywna, wartość hodowlana             1.   Przedstaw w postaci rodowodu strzałkowego zależno...

Parametry genetyczne (odziedziczalność) - lista zadań 10

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2212

Lista zadań nr 10    PARAMETRY GENETYCZNE  ODZIEDZICZALNOŚĆ    Pojęcia, które należy znać: parametr genetyczny, odziedziczalność, powtarzalność        1.   W zagrodzie hodowlanej utrzy...

Małe populacje - lista zadań 9

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1519

Lista zadań nr 9    MAŁE POPULACJE    Pojęcia,  które  należy  znać:  dryf  genetyczny,  mała  populacja  idealizowana,  efektywna  wielkość populacji             1.   Oblicz efektywną wielkość populacji, w której jest a) 150 samic i 50 ...

Parametry genetyczne i postęp hodowlany - lista zadań 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2072

Lista zadań nr 11    PARAMETRY GENETYCZNE ORAZ POSTĘP HODOWLANY      Pojęcia,  które  należy  znać:  współczynnik  korelacji  fenotypowej,  współczynnik  korelacji  genetycznej,  współczynnik  korelacji  środowiskowej,  odstęp  pokoleń,  postęp  hodowlany,  oczekiwany  postęp  hodowlany,  genetyc...

Genetyka populacji - wykład 2: kojarzenia losowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1680

Kojarzenie losowe Kojarzenie losowe w du Kojarzenie losowe w d ej populacji ej populacj Co to jest kojarzenie losowe? Jedna para al eli Seria al eli Niezale ne pary al eli Geny sprz one z płci Co to jest kojarzenie? Co to jest kojarzenie Z punktu widzenia genetycznego: Poł czenie gamety  e skiej ...

Genetyka populacji - wykład 3: kojarzenia nielosowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka populacji
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2366

Kojarzenie nielosowe Kojarzenie nielosow Kojarzenie nielosowe Kojarzenie nielosow Kojarzenie osobnik Kojarzenie osobni ów podobnych w podobnyc Podobie Podobi stwo fenotypowe stwo fenotypow Podobie Podobi stwo genetyczne (kojarzenie w  stwo genetyczne (kojarzenie w pokrewie pokrewi stwie) stwie Ko...