Prawo Hardyego Weinberga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Hardyego Weinberga - strona 1 Prawo Hardyego Weinberga - strona 2 Prawo Hardyego Weinberga - strona 3

Fragment notatki:


Zadanie 1  Prawo Hardyego Weinberga  Zgodnie z nim, jeżeli nie ma czynników zakłócających (takich jak np.  dobór naturalny ,  mutacje)  stosunek występowania poszczególnych genotypów jest stały we wszystkich pokoleniach i zależy tylko  od stosunków występowania alleli. Powiemy,  ze populacja jest w warunkach równowagi Hardyego-Weinberga jesli dwa  allele w zadanym locus losowo wybranego osobnika populacji sa stochastycznie  niezalezne i jednakowo prawdopodobne. Obserwowana I zakładana ilość genotypów jest równa.    (p+q)^2=1)  oraz H=2√DR  •  q2  homozygot  recesywnych,  •   2pq heterozygot,   •  p2 homozygot dominuących.  Czynniki które musi spełnić populacja  1.organizmy sa diploidalne  2.  rozmnazaja sie płciowo  3.  pokolenia nie zachodza na siebie  4.  osobniki kojarza sie losowo  5.  populacja jest nieskonczona  6.  nie ma migracji  7.  nie ma mutacji  8.  dobór naturalny nie wpływa na badany locus czyli:  9.  Nie ma selekcji  Przyczyn tego zaburzenia może być wiele. Są to między innymi:   -brak losowych kojarzeń  *Kojarzenie osobników podobnych zmienia  frekwencje genotypów  -migracje  *Migranci wprowadzają nowe allele, zwiększają ilość  *Migranci często posiadają inną frekwencję alleli niż populacja  -efekt Wahlunda (kiedy analizowana populacja to w rzeczywistości dwie o różnych frekwencjach alleli)  -wąskie gardło  -allele zerowe  -  allel nie mający wpływu na fenotyp  -mutacje – tworzą nowe allele  Frekwencje genów w warunkach równowagi  zależą tylko od częstoci mutacji, a nie  zależą od pocztkowej struktury populacji.  -działanie selekcji  - doprowadza do nierównośći we frekwencji między allelami  -Poszczególne genotypy wchodza do próby, na podstawie której sprawdzamy  zachodzenie prawa Hardy’ego-Weinberga w populacji, z niejednakowymi  prawdopodobienstwami                 Zadanie 2  W populacji losowo kojarzonej wzrost imbredu jest wolny, w populacji inbreedowanej mega szybki, w  populacji inbredowanej jest większy współczynnik pokrewieństwa niż w losowej oraz dużo więcej jest  homozygot.    Zadanie 3  Co to jest odziedziczalność?   Odziedziczalność miara oznaczjąca w jakm stopniu dana cecha fenotypowa w populcji jest  uwarunkowana zmiennością genetyczną.  a) odziedziczalność ogólna  – proporcja efektu genów do całkowitej zmienności fenotypowej w całej  populacji  b) odziedziczalność wąska  – wyraża stopień w jakim cecha jest przekazywana z rodziców na  potomstwo    Odziedziczalność jest równa ilorazowi wariancji addytywnej i wariancji fenotypowej, tzn. informuje, 

(…)

… – frekwencja alleli
osobników zostawionych do hodowli wzrośnie
b) migracja – wprowadzenie do stada osobników (frekwencja ich alleli wzrasta) lub usunięcie
osobników ze stada (frekwencja alleli maleje)
c) mutacja genu w kierunku jego nieletalnego allelu – wzrost frekwencji tego allelu, jeśli mutant
pozostawi potomstwo
d) dryf genetyczny – jeśli mutant okaże się lepiej przystosowany lub będzie preferowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz