Składniki źródłowe zmienności fenetypowej - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składniki źródłowe zmienności fenetypowej - opis - strona 1 Składniki źródłowe zmienności fenetypowej - opis - strona 2 Składniki źródłowe zmienności fenetypowej - opis - strona 3

Fragment notatki:


DWA SKŁADNIKI ŹRÓDŁOWE ZMIENNOŚCI FENOTYPOWEJ składnik genetyczny (V G )
składnik środowiskowy (V E )
V P = V G + V E V - wariancja - miara zmienności; V P = V G + V E V P = V A + V D + V I + V Eog + V Es Ad. 1.
Każdy allel danego genu określa pewne natężenie cechy. Jego wpływ na wielkość cechy ilościowej to tzw. efekt allelu ( cecha ilościowa - to taka, którą można wyrazić w wartościach mierzalnych. Posiada zmienność o charakterze zmiennej losowej ciągłej i jej częstość występowania w określonym momencie ontogenezy dla określonego pokolenia jest matematycznie ściśle określone). Ponieważ w organizmach diploidalnych allele występują parami, a cecha ilościowa jest determinowana przez wiele alleli, to wielkość cechy, określona kodem genetycznym, tworzy tzw. wartość genotypową . Ta wartość genotypowa:
w najprostszym przypadku może być tylko wynikiem sumowania się efektów poszczególnych genów. Taka właściwość wartości genotypowej jest źródłem zmienności nazwanym V A ( wariancja addytywna ). Nie ma wówczas V D (wariancji dominacji) i V I (wariancji interakcji). może wynikać również z interakcji zachodzących między allelami tych samych locus (genów) i jest wtedy źródłem tzw. wariancji genetycznej V D (dominacji).
wynikać może także z interakcji zachodzących pomiędzy allelami różnych locus . Ich natężenie (interakcji) zmniejsza się lub zwiększa w zależności od epistatycznej roli innych genów ( epistaza - wpływ allelu A na wartość fenotypową w towarzystwie allelu B i C  działanie epistatyczne lub interakcyjne). To źródło zmienności nazywamy V I (wariancja epistazy lub wariancja interakcji).
V A - pojawia się zawsze, niezależnie od środowiska zewnętrznego;
V D i V I - ujawniają się szczególnie pod wpływem środowiska zewnętrznego;
Ujawnienie efektów fenotypowych, specyficznych dla danego genotypu, pochodzących ze źródeł zmienności genetycznej wariancji dominacji i wariancji epistazy, ujawnia się tylko wtedy, gdy czynniki środowiska zewnętrznego różnej natury pełnią rolę kształtującą i modyfikującą określoną cechę x.
Warto wiedzieć, że V A (addytywna) wynika tylko z właściwości poszczególnych alleli. Natomiast V D (dominacji) i V I (interakcji) są wynikiem określonego kombinowania się ze sobą poszczególnych alleli, niezależnie od efektów addytywnych, pod wpływem zachodzących zależności środowiska zewnętrznego, co powoduje uruchomienie adekwatnych reakcji organizmu w ramach jego normy reakcji, zapewniając mu tym samym niezwykłą indywidualność osobniczą.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz