Metody hodowlane - Wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody hodowlane - Wykład 2 - strona 1 Metody hodowlane - Wykład 2 - strona 2 Metody hodowlane - Wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnienia 1. Matematyczne podstawy metod hodowlanych 2. Wartość cechy ilościowej i definicje parametrów genetycznych 3. Metody szacowania parametrów genetycznych 4. Wartość hodowlana cechy ilościowej (ocena wartości hodowlanej na  podstawie różnych źródeł informacji, porównanie ich dokładności) 5. Indeks selekcyjny (łączenie źródeł informacji o wartości hodowlanej) 6. Eliminacja wpływów środowiska w ocenie wartości hodowlanej (metody  równoczesnego porównania, metoda BLUP) 7. Selekcja i postęp hodowlany WARTOŚĆ CECHY ILOŚCIOWEJ  Cecha ilościowa •  np. wydajność mleka, wzrost, ciężar, plenność •  warunkowana dużą liczbą genów; dokładna liczba  loci  – nieznana •  jej fenotyp wynika z działania genów i wpływu środowiska •  znaczne zróżnicowanie wartości cechy, czyli duża zmienność •  miarą zmienności (rozrzutu zmiennej losowej) jest wariancja •  dla dwóch zmiennych (np. cech) można określić kowariancję Cecha jakościowa • np. umaszczenie, rogatość, grupa krwi • warunkowana allelami jednej lub kilku par genów (brak wpływu środowiska) • niewielka zmienność (taki – siaki – owaki; jest – nie ma; itp.) • opis populacji pod względem cech jakościowych – frekwencja genów i genotypów Populacje cech ilościowych opisuje się za pomocą wariancji i kowariancji WARTOŚĆ CECHY ILOŚCIOWEJ  Fenotyp cechy jakościowej → opisuje się (maść kara, grupa krwi 0, itp.) Fenotyp cechy ilościowej → określa się przez jego wartość liczbową, wyrażoną w jednostkach pomiaru cechy (165 cm wzrostu, 12 prosiąt w miocie). Jest to  tzw.  wartość fenotypowa cechy ilościowej Podział wartości fenotypowej P = H + E lub P = G + D + I + E gdzie: P  – wartość fenotypowa, H  – wartość genotypowa, G  – wartość hodowlana, D  – odchylenie dominacyjne, I  – odchylenie interakcyjne (epistatyczne), E  – odchylenie środowiskowe. WARTOŚĆ CECHY ILOŚCIOWEJ   Wartość fenotypowa ( P ) – obserwowana (zmierzona) wartość cechy osobnika  Wartość genotypowa ( H ) – efekt działania genotypu, można ją określić jako średnią wartość fenotypową osobników o danym  genotypie w przeciętnych warunkach środowiskowych  Odchylenie środowiskowe ( E ) – wynik działania czynników  środowiska odbiegających od przeciętnych Wartość fenotypowa i jej składniki - definicje P = H + E WARTOŚĆ CECHY ILOŚCIOWEJ  Wartość genotypowa H = G + D + I Wartość fenotypowa i jej składniki - definicje

(…)


 Takimi wskaźnikami są parametry genetyczne
 Parametry genetyczne pokazują relacje o podłożu genetycznym w
populacjach zwierząt hodowlanych
 Dla jednej cechy określa się odziedziczalność (h2)
 Dla jednej cechy mającej kilka wydajności można określić
powtarzalność (t)
 Genetyczny związek dwóch cech określa współczynnik korelacji
genetycznej (rG)
PARAMETRY GENETYCZNE
ODZIEDZICZALNOŚĆ
2
G
2
P

2
2
h…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz