Biomedyka

note /search

Rola i funkcje układu nerwowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3178

ROLA I FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO W STEROWANIU PROCESAMI ROZWOJOWYMI Układ nerwowy pełni 3 podstawowe funkcje - czynności ośrodkowego układu nerwowego u człowieka są ściśle związane z 3 podstawowymi procesami: 1) odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu; 2) reagowan...

Biomedyka - ogólnie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Biomedyka
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2471

Rozwój Auksologia Rozwój - jest to proces strukturalnych przemian, powstawanie nowych form. Prowadzi do przekształcania się prostych struktur w formy złożone i bardziej skomplikowane: Istotą procesów rozwojowych jest : -stale zachodzący postęp; - brak zastoju; - niemożność cofania się i powrotu do ...

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - rozwój człowieka

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Biomedyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4452

W treści notatki znaleźć można omówienie z zagadnień związanych z rozwojem człowieka ( biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania ). Opracowano następujące hasła w treści notatki: rozwój osobniczy człowieka, rozwój człowieka przed urodzeniem, rozwój wewnątrzmaciczny, trymestry ciąży, pamięć prenatal...

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - czynniki rozwoju ontogenet...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Biomedyka
Pobrań: 616
Wyświetleń: 7210

Tematem notatki są czynniki rozwoju ontogenetycznego. W tekście można znaleźć następujące pojęcia: ontogeneza, rozwój wewnątrzmaciczny, życie pozałonowe, okres noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, wczesnoszkolny, dojrzewania, młodzieńczy, czynniki regulujące rozwój, wpływ genów matk...

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - choroby społeczeństwa pols...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Biomedyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3381

Na co najczęściej chorują Polacy. W treści notatki pojawiają się następujące tematy i problemy: dane z GUS, poradnie gruźlicy i chorób płuc, zachorowania na choroby weneryczne, zachorowania na choroby zawodowe, osoby zarejestrowane w poradniach zdrowia psychicznego, kiła, rzeżączka, nadciśnienie tę...

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - alkoholizm, nikotynizm, na...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Biomedyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4557

13-stronicowe notatki z biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania z przedmiotu biomedyka. Niniejsza notatka przedstawia problematykę związaną z używkami i nałogami takimi jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania. W pracy zawarte są następujące tematy i zagadnienia: alkoholizm, nałóg alkoholowy, zespó...

Biomedyka - wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3262

WYCHOWANIE - z biologicznego punktu widzenia jest to manifestowanie swoich zachowań; uniwersalizm genowy cechy człowieka; genetyczny indywidualizm każdy jest inny; Watson: „Patrz, jak natura i środowisko łączą się, żeby zrobić z nas lud...

Fazy rozwoju i poziom rozwoju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1449

3,1 mld ACTG - liczba nukleotypów w jednym genomie; 1 osobnik ma 2 genomy = 6,2 mld ACTG genom (genotyp) posiada normę reakcji osobnika: norma reakcji osobnika - jest to genetycznie zdeterminowany zakres możliwych, prawdopodobnych reakcji feno...

Rodzaje determinacji genetycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1421

RODZAJE DETERMINACJI GENETYCZNEJ (przekazu informacji genetycznej): determinacja genetyczna poligeniczna - tzn. taka, gdzie zespół genów (wiele genów) determinuje określoną cechę w taki sposób, że efekt fenotypowy tej cechy nie wynika wprost z samych właściwości danych genów, lecz z ich prawdopo...

Składniki źródłowe zmienności fenetypowej - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

DWA SKŁADNIKI ŹRÓDŁOWE ZMIENNOŚCI FENOTYPOWEJ składnik genetyczny (V G ) składnik środowiskowy (V E ) V P = V G + V E V - wariancja - miara zmienności; V P = V G + V E V P = V A + V D + V I + V Eog + V Es Ad. 1. Każdy allel danego genu określa pewne natężenie cechy. Jego wpływ na wielkość cech...