Rodzaje determinacji genetycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje determinacji genetycznej  - strona 1 Rodzaje determinacji genetycznej  - strona 2 Rodzaje determinacji genetycznej  - strona 3

Fragment notatki:


RODZAJE DETERMINACJI GENETYCZNEJ (przekazu informacji genetycznej):
determinacja genetyczna poligeniczna - tzn. taka, gdzie zespół genów (wiele genów) determinuje określoną cechę w taki sposób, że efekt fenotypowy tej cechy nie wynika wprost z samych właściwości danych genów, lecz z ich prawdopodobnych natężeń, których efekt ujawni się jak suma ich kumulacji, adekwatnie do warunków środowiska zewnętrznego. Cecha tak determinowana podlega procesowi rozwoju i wpływom środowiskowym. determinacja genetyczna monogeniczna - tzn. taka, gdzie jeden z alternatywnych alleli danego genu przesądza o wartości fenotypowej danej cechy. Cecha taka nie podlega procesowi rozwoju i nie jest kształtowana (modyfikowana) przez czynniki środowiska zewnętrznego. Rodzaj determinacji genetycznej może być: model dominujący ; model recesywny ; model ograniczony płcią ; model sprzężony z płcią ;
MODEL DOMINUJĄCY - model determinacji poligenicznej dla cechy ilościowej (takiej, która - w sensie fenotypowym - ujawnia zmienność o charakterze ciągłym; da się zmierzyć; częstość występowania określonych fenotypów w danym momencie ontogenezy jest matematycznie ściśle określona);
Ad. 1.
W modelu determinacji poligenicznej uczestniczą geny, które nazywają się genami kumulacyjnymi , a to oznacza, że efekt fenotypowy zależy od sumowania się (działań) efektów natężeń poszczególnych alleli tych genów. Geny te (a właściwie allele tych genów) nazywamy genami wielokrotnymi , a to oznacza, że allel określonego genu występuje w tysiącach możliwych, różniących się między sobą zestawem nukleotydów. To jest regułą, a nie wyjątkiem. Przykład przekazu informacji genetycznej wg modelu poligenicznego: np. gen P i Q determinują właściwość x
x - dowolna cecha ilościowa
geny kumulatywne allele
5j P ppppp
5j Q qqqqq
10j największy wkład najmniejszy wkład
Niezależnie od natężeń poszczególnych alleli, genotyp posiadający dwa geny kumulatywne zapewnia organizmowi wystąpienie tej cechy, a więc - jeżeli dany genotyp ma po 2 allele tych 2 genów dwuallelycznych (?), to dostaje na wstępie 10j. A  H = PpQq = 10j + (2x5j) = 20j (wartość genotypu przeciętnego)

A' (pokolenie)
PpQq - ojciec Gamety: PQ , Pq , pQ , pq - (ze wzoru Kosińskiej = 2 3 = 8)
Takie same gamety i tyle samo genów kumulatywnych będzie miała matka, a więc: 8 + 8 = 16 - ilość możliwych genotypów w tym związku

(…)

… = ½ (10j + 30j)
H = 20j
Przedstawiony zakres zmienności genetycznej od genotypu A1 do A2 jest zakresem odzwierciedlającym przekaz informacji dla dowolnej zmiennej x (fenotypu). Zakres ten ograniczony jest dwoma genotypami (A1 i A2), które są homozygotami ze względu na efekty kumulatywne, a to oznacza, że genotyp A1 jest homozygotą, która efekt kumulacji ujawnia w minimalnym stopniu, natomiast genotyp A2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz