Genetyka populacji - wykład 7: małe populacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka populacji - wykład 7: małe populacje - strona 1 Genetyka populacji - wykład 7: małe populacje - strona 2 Genetyka populacji - wykład 7: małe populacje - strona 3

Fragment notatki:


  ! " # $ % ! "   &   ' ( " $   ($   (   ) * + " $ " "% ,   + % %   " "   " + " (   " "   Liczba wytworzonych  gamet z genem  a Frekwencja genu  a  w  nast pnym pokoleniu 0 0/2 N  czyli     0 1 1/2 N 2 2/2 N . . . . 2 N  - 1 (2 N -  1)/2 N 2 N 2 N /2 N czyli    1   ! " # $ - " $   Pochodzenie gamet Prawdopodobie stwo  zdarzenia Prawdopodobie stwo  przenoszenia genów  identycznych Ta sama gameta pokolenia  rodzicielskiego 1 Ró ne gamety pokolenia  rodzicielskiego Ft– 1 N 2 1 N N N 2 1 1 2 1 2 − = − ( ) 1 1 1 1 2 1 lub 2 1 1 2 1 − − − − + = − + = t t t t t F N F F F N N F N F F F F t t t 2 1 1 1 1 = − − = ∆ − −   % " ∆& " ( ( $ % (   " )./0*- $ ($ ) *,   ( ) 1 1 1 2 1 − − − + = t t t F N F F ( ) ( ) − − = − − − − = − − − − N F F F N F F t t t t t 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ( ) 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 : 2 2 1 1 1 : 1 − = − − = − = − = − = N N F F t N F t   t t N F − = − 2 1 1 1 ( ) t t t t F F albo N F ∆ − − = − − = 1 1 2 1 1 1 1 '   t 2 5 10 100 500 1000 0,25 0,1 0,05 0,005 0,001 0,0005 1 0,250 0,100 0,050 0,005 0,001 0,0005 2 0,438 0,190 0,098 0,010 0,002 0,0010 3 0,578 0,271 0,143 0,015 0,003 0,0015 4 0,684 0,344 0,185 0,020 0,004 0,0020 5 0,763 0,410 0,226 0,025 0,005 0,0025 10 0,944 0,651 0,401 0,049 0,010 0,0050 20 0,997 0,878 0,642 0,095 0,020 0,0100 50 1,000 0,995 0,923 0,222 0,049 0,0247 100 1,000 1,000 0,994 0,394 0,095 0,0488   F t F t ∆ ⋅ = t t NF t albo F F t 2 = ∆ = 2   '   # $ % " 3 $   ' $ "   -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Pokolenie Zm ia na  fr ek w en cj i g en u  !   ' $ % % + " " ( % % "   Przykład: Frekwencja w  pokoleniu  poprzednim Prawdopodobie stwo,  e w pokoleniu nast pnym q   0,75 q 0 = 0,5 0,021 0,006 q 0 = 0,1 0,990 0,00…   0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Pokolenie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz