Dziedziczenie w typie pissum

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie w typie pissum - strona 1 Dziedziczenie w typie pissum - strona 2 Dziedziczenie w typie pissum - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenia nr. 1 Dziedziczenie w typie ZEA A    a Liczba osobników Frekwencja genotypów A   A A   a a   a d h r D = d/n H = h/n R = r/n Suma n 1 Frekwencja genów w populacji   A  p                  p + q = 1 (100 %)  a  q p =  (2 * d  + h  ) / 2n = D + 1/2H q =  (2 * r  + h  ) / 2n = R + 1/2H Równowaga genetyczna AA  p² Aa   2pq  aa   q² H² = 4DR   czy populacja jest w równowadze genetycznej?          = (tak)                      =/= (nie)              Prawo Hardy'ego-Weinberga  - Duża losowo kojarzona populacja, w której nie działają  czynniki zmieniające frekwencję genów, pozostaje w równowadze genetycznej, a frekwencje  genotypów są równe odpowiednio p ²,2pq,q². Kojarzenie losowe (panmiksja)  - swobodne, losowe kojarzenie osobników danej populacji.  Każdy z osobników ma jednakową szansę stania się partnerem innego. 1)  W stadzie kur składającym się z 1800 osobników stwierdzono 900 ptaków o upierzeniu  szurpatym, 300 - o słabo szurpatym i 600 - o upierzeniu normalnym. Typ upierzenia wyznacza jedna   para genów: S , s i dziedziczy się on według typu zea . Homozygoty ss będą miały upierzenie  normalne, homozygoty SS - szurpate, a heterozygoty Ss - słabo szurpate. Oblicz frekwencje genów i  genotypów. Sprawdź, czy stado to znajduje się w stanie równowagi genetycznej pod względem typu  upierzenia. Liczebność: n = 1800   d = 900 h = 300 r = 600 Frekwencja alleli: (S) p=0,5+0,5*0,167=0,5835   (s) q=0,4165 Frekwencja genotypów: D =900/1800 = 0,5   H=300/1800=0,167   R=600/1800=0,333 Stan równowagi genetycznej: (?) H ²= 4DR    (0,167)²=4*0,5*0,33   0,0289 =/= 0,666 \/  Takie frekwencje powinny być, a takie są \/ D’=p ² =0,5835 ² =0,341 D=0,5 – za dużo H’=2pq=0,486 H=0,167 – za mało R’=q ² =0,173 R=0,333 – za dużo 2) Zakupiono 1500 kur andaluzyjskich, wśród których było 300 ptaków niebieskich, 600 czarnych i  600 białych. Barwa upierzenia tych kur wyznaczana jest parą genów A, a i dziedziczy się według  typu zea , co oznacza, że osobniki o genotypie AA są czarne, aa - białe, a heterozygoty - niebieskie.  Oblicz frekwencje genów i genotypów. Sprawdź, czy zakupiona stawka kur znajduje się w stanie  równowagi genetycznej pod względem barwy upierzenia.  Liczebność: n = 1500  d, r = 600 h =  300  Frekwencja genotypów: D =0,4   H=0,2  R=0,4 Frekwencja alleli: (A) p=0,5  (a) q=0,5 Stan równowagi genetycznej: (?) H ²= 4DR    0,04=/= 0,5 \/  Takie frekwencje powinny być a takie są \/ D’=p ² =0,25 D=0,4 – za dużo H’=2pq=0,5 H=0,2 – za mało

(…)

… to 0bliczamy
testem statystycznym X² (chi²)
3) W populacji lisa polarnego frekwencja genu B wyznaczającego niebieską barwę futra wynosi
0.4, a genu b wyznaczającego barwę białą 0.6. W próbie liczącej 100 osobników stwierdzono 15
lisów o genotypie BB, 50 - o genotypie Bb i 35 - o genotypie bb. Czy frekwencje te są zgodne z
oczekiwanymi (wykorzystaj test X2)?
Liczebność:
n = 100
d = 15
h = 50
r = 35
Frekwencja…
… =0,99²=0,9801
Zdrowe d= 0,9801*50000=49005
ff – chore
q = √0,0001 = 0,01
H = 2* 0,99*0.01=0,0198
Nosicielki h = 0,0198 = 990
p =1-0,01= 0,99
Seria alleli
- mówimy niej przy minimum trzech rodzajach danego genu
A1q1
A2q2
A3q3
A1A1 ; A1A2
A2A2 ; A2A3
A3A3 ; A1A3
q1² ; 2q1q2
q2² ; 2q2q3
q3² ; 2q1q3
E=1 bo
q1+q2+q3 … =1
(q1+q2+q3 …)²
8) Grupa krwi ludzi w układzie AB0 jest wyznaczana trzema allelami: A, B i 0, przy czym allel 0
jest recesywny w stosunku do pozostałych (wśród których występuje kodominacja). W pewnym
kraju stwierdzono grupę 0 u 20% ludności, grupę A u 25%, B - u 40% i AB - u 15% mieszkańców.
Wyznacz frekwencje genów warunkujących grupę krwi.
Ia  q1
Ib  q2
i  q3
-----------------------------------------------------------------
A
B
AB
0
(fenotyp)
25%
40%
15%
20%
(częstość fenotypu…
… i nielosowe 2 równanie kwadratowe lub z r
policzyć liczebność

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz