Fizykoterapia - strona 2

note /search

Udar mózgu - czynniki i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1617

UDAR MÓZGU Choroby naczyniowe mózgu, a zwłaszcza udary mózgu, stanowią jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Udary są trzecią co do częstości przyczyną zgonów; pacjenci, którzy przeżywają udar stają się w większości inwalid...

Amputacje - podział i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2380

AMPUTACJE: -urazowe -planowane (dotycza chorob naczyniowych,choroby nowotworowe,cukrzyca) Wady i choroby kikutów: -wynikaja z blednej techniki odciecia konczyny -wadliwe zaopatrzenie tkanek -niewlasciwe postepowanie rehabilitacyjne -zla higiena kikita -wadliwe zaprotezowanie Ogólne zasady us...

Bobath - podział i zasady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2212

BOBATH Etap choroby charakterystyka Postępowanie Wiotkość Obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia czucia po stronie porażonej, brak reakcji równoważnych i obronnych po tej stronie Pielęgnacyjne: ułożenie pacjenta, działanie przeciwodleżynowe i przeciw przykurczowe; Terapeutyczne: ćwiczenia pr...

Choroba Parkinsona - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

CHOROBA PARKINSONA Jest to choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego z największymi zmianami anatomicznymi w istocie czarnej Etiologia nie jest znana. Czynnik genetyczny odgrywa rolę w powstawaniu PD, ale dokładne określenie jego znaczenia wymaga dalszych badań. Dane liczbowe: Najczęśc...

Choroby nerwowe i mięśniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1666

Choroby nerwowe i mięśniowe Choroby neuronu obwodowego ruchowego: dotyczące komórek rogów przednich rdzenia (+ choroby jąder nerwów czaszkowych) stwardnienie zanikowe boczne (SLA) SLA- choroba o nieznanej etiologii i patogenezie. Obraz...

Degeneracje i regeneracje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Degeneracje i regeneracje Badanie EMG składa się z: badania mięśnia w spoczynku badania potencjałów jednostek ruchowych w czasie lekkiego ruchu (czas trwania, amplituda, procent potencjałów wielofazowych) badanie skurczu max W zdrowym mięśniu w spoczynku nic nie ma. Badania EMG w mięśniu odner...

Ortopedia - pytania 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2254

Pytania - ortopedia 1.Czas trwania pojedynczego skurczu w tzw. ćwiczeniach izometrycznych powinien wynosić: a. 2-3 sek. b. 10-15 sek. c. 8-12 sek. d. 5-6 sek. X 2. Zasada właściwego stosowania środków w fizjoterapii mówi o : a. łączeniu cwiczeń leczniczych z zabiegami fizykalnymi b. doborze ćwiczeń...

Ortopedia - pytania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2093

Pytania ortopedia 1. Do zwichnięcia przedniego stawu ramiennego dochodzi najczęściej w skutek: a. urazu bezpośredniego b. upadku na kończynę przywiedzioną i zrotowaną na zewnątrz c. upadku na kończynę odwiedzioną i zrotowaną na zewnątrz d. silnego pociągnięcia za wyprostowaną i zrotowaną do wewnątr...

Metoda Pedo - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

METODA PETO Twórcą metody był węgierski lekarz, filozof i pedagog. W 1947r. utworzył w Budapeszcie Instytut Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. Zdaniem twórcy systemu, usprawnianie ruchowe dzieci z porażeniem mózgowym należy zawsze łączyć z intensywnym oddziaływaniem psychopedagogicznym i opanowaniem...

Metodyka zajęć hipoterapeutycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizykoterapia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1750

Metodyka zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Hipoterapia jest jedną z metod terapeutycznych, które wykorzystuje się w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W metodzie tej nie ma większych ograniczeń co do rodzaju porażenia oraz wieku dziecka, a dzię...