Fale i optyka - strona 2

note /search

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2870

  1 Ćwiczenie 51  Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Budowa i działanie mikroskopu.  2.  Interferencja w cienkich warstwach.  3.  Prążki Newtona.  II. Wprowadz...

Wyznaczanie stałej Rydberga - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

  1 Ćwiczenie 52  Wyznaczanie stałej Rydberga, energii jonizacji wodoru i masy  zredukowanej elektronu na podstawie badań spektroskopowych  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Budowa atomu:  a)  teoria Bohra budowy atomu,  b)  serie widmowe,  c)  wpływ ruchu jądra na wartość stałej Ryd...

Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Fale i optyka
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2282

  1 Ćwiczenie 46  Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Światło jako fala elektromagnetyczna.  2.  Interferencja fal świetlnych.  3.  Zjawisko dyfrakcji fal.  II. Wprowadzenie   

Pytania na zaliczenie z optyki inżynierskiej

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Henryk Kasprzak Pytania na zaliczenie z optyki inżynierskiej (część pierwsza) Równanie fali elektromagnetycznej, długość fali, częstotliwość. Transmitancja, gęstość optyczna i współczynnik absorpcji ośrodka. Współczynnik załamania i prawo załamania, dyspersja ośrodka. Pomiar współczynnika załama...

Fale i optyka- pytania na zaliczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1393

Pytania na zaliczenie Zjawisko interferencji w świetle całkowicie i częściowo koherentnym, kontrast prążków interferencyjnych Prążki równej grubości i równego nachylenia, przykłady zastosowań Warstwy przeciwodbiciowe, zasada działania, zastosowania Najważniejsze typy interferometrów i ich zastos...

Pomiar rozmiarów obiektów metodą dyfraktometryczną-ćwiczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2044

Ćwiczenie nr 5 Pomiar rozmiarów obiektów metodą dyfraktometryczną 5.1. Dyfrakcja światła na otworze kołowym Wstęp teoretyczny: Rozkład natężenia światła w obrazie dyfrakcyjnym powstającym w znacznej odległości (przybliżenie dalekiego pola)...

Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2072

Ćwiczenie nr 3 Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu 1 6 2 3 7 4 8 5 9 10 11 12 1 – regulacja ostrości okularów 2 – ustawienie powiększenia 3 – mocowanie oświetlacza 4 – mocowanie nakładki do filtrów barwnych 5 – test 6 – przełączanie obrazu między drugim okularem a kamerą 7 – r...