Pytania na zaliczenie z optyki inżynierskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na zaliczenie z optyki inżynierskiej - strona 1

Fragment notatki:

Henryk Kasprzak
Pytania na zaliczenie z optyki inżynierskiej
(część pierwsza)
Równanie fali elektromagnetycznej, długość fali, częstotliwość.
Transmitancja, gęstość optyczna i współczynnik absorpcji ośrodka. Współczynnik załamania i prawo załamania, dyspersja ośrodka. Pomiar współczynnika załamania i dyspersji. Zasada Fermata, prawo odbicia i załamania, całkowite wewnętrzne odbicie, kąt graniczny.
Powstawanie tęczy i halo słonecznego. Narysować, omówić warunki powstawania i opisać podstawowe wielkości.
Właściwości refrakcyjne pojedynczej powierzchni sferycznej oraz soczewki cienkiej.
Soczewka gruba, płaszczyzny główne, ogniskowa soczewki grubej, moc optyczna. Układ soczewek grubych, moc optyczna układu.
Podstawowe aberracje układów optycznych. Wymienić i opisać.
Mikroskop, lunety, teleskopy - budowa, bieg promieni, właściwości, parametry.
Bieg światła przez pryzmaty i płytkę płasko-równoległą, podstawowe zależności.
Elementy optyczne z przestrzennym rozkładem współczynnika załamania (gradientowe), właściwości obrazujące, zastosowanie.
Rozkład Plancka promieniowania ciała doskonale czarnego, prawo Stefana Boltzmanna i reguła przesunięć Wiena. Temperatura barwowa ciał.
Omówić budowę układu optycznego oka. Rogówka, soczewka oczna ich geometria i właściwości. Czopki i pręciki na siatkówce oka, rozkład przestrzenny i struktura, widzenie fotopowe i skotopowe, zdolność rozdzielcza oka. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz