Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki - omówienie - strona 1 Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki - omówienie - strona 2 Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  1 Ćwiczenie 51  Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Budowa i działanie mikroskopu.  2.  Interferencja w cienkich warstwach.  3.  Prążki Newtona.  II. Wprowadzenie  Prążki interferencyjne równej grubości najłatwiej zaobserwować umieszczając na  płaskiej płytce szklanej wypukło-sferyczną soczewkę. Tworzy się wówczas między  powierzchnią  płytki, a powierzchnią soczewki klin powietrzny o zmiennym kącie.  Prążki interferencyjne powstające w takim klinie - tzw.  prążki Newtona  - będą miały  kształt kolisty. W miarę wzrostu odległości od środkowego ciemnego (zerowego)  prążka, utworzonego w miejscu styku obu powierzchni, kolejne prążki coraz bardziej  się zagęszczają, aż przestaną być zauważalne. Przy obserwacji wzrokowej powstawanie  prążków Newtona można przedstawić wykreślnie (rys. 1)  R h k λ/2 rk   Rys. 1. Schemat powstawania i obraz prążków Newtona  Prążki Newtona można wykorzystać do wyznaczania promienia  R  krzywizny  soczewki. Należy w tym celu zmierzyć promień   k r   dowolnego  k -tego ciemnego prążka  oraz znać  długość fali użytego  światła. Promień krzywizny  R  obliczamy ze znanego  wzoru na promień  R  czaszy kulistej o promieniu podstawy   k r   i wysokości czaszy   k h    (rys. 1):  k k k h h r R 2 2 2 + =                       (1a)  Dla dużych wartości  R , ponieważ  h r  , wzór (1a) można wyrazić prościej:  2 2 2  k k h r R =                         (1b)  Wysokość czaszy   k h  , odpowiadającą  k -temu ciemnemu prążkowi, można wyrazić:    2  2 λ k hk  =   Po podstawieniu tego wyrażenia do wzoru (1b) otrzymuje się:  λ k r R k 2 =                         (2)  Układ pomiarowy stanowi mikroskop, na którego stoliku umieszcza się  płaską  płytkę   P  i mierzoną soczewkę  0 L   (rys. 2). Są one oświetlone poprzez obiektyw  mikroskopu równoległą wiązką  światła monochromatycznego za pomocą soczewki  i półprzepuszczalnego zwierciadła Z umieszczonego nad obiektywem mikroskopu.  Okular ma podziałkę, za pomocą której ustawia się wybrany obraz prążka. Ustawianie  i pomiar   k r   umożliwia przesuwny stolik mikroskopu, którego przesuw jest mierzony za  pomocą czujnika zegarowego. Mała wskazówka tego czujnika wskazuje milimetry,  a duża setne części milimetra. Zakres pomiaru przesuwu wynosi  mm 10 .  okular obiektyw mikroskopu przesuw stolika Z L 0 P O   Rys. 2. Schemat mikroskopu do pomiaru prążków Newtona  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz