Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu-opracowanie - strona 1 Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu-opracowanie - strona 2 Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie nr 3
Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu
1
6
2
3
7
4
8
5
9
10
11
12
1 – regulacja ostrości okularów
2 – ustawienie powiększenia
3 – mocowanie oświetlacza
4 – mocowanie nakładki do filtrów barwnych
5 – test
6 – przełączanie obrazu między drugim okularem a kamerą
7 – regulacja natężenia oświetlenia
8 – śrubka mocująca falowód w oświetlaczu
9 – śruby mikrometryczne
10 – kabel łączący kamerę z komputerem
11 – śrubka mocująca tubus (łączący kamerę z mikroskopem
i umożliwiający ustawienie ostrego obrazu na kamerze)
12 – pokrętło do ustawiania ostrości mikroskopu
Układ pomiarowy składa się odpowiednio z mikroskopu M, kamery K1, źródła światła Z , oświetlacza
światłowodowego O, stolika mikrometrycznego S, komputera K, testu: T1 ( USA ), T2 (122233 ISO),
folii barwnych F.
T1
T2
Przebieg pomiarów:
Przygotowanie stanowiska pomiarowego
1. Zestawić układ pomiarowy tak jak pokazują to zamieszczone na początku instrukcji zdjęcia.
2. Włączyć zasilanie kamery i źródła światła, podłączyć kamerę do komputera i uruchomić
komputer.
3. Uruchomić program Cronos (znajdujący się na Pulpicie).
4. Pokrętłem 7 ustawić minimalne natężenie światła w oświetlaczu.
5. W programie Cronos uaktywnić obraz z kamery. Jeżeli pole na ekranie pozostaje jednolicie
czarne należy przesunąć przełącznik 6 umożliwiający projekcję obrazu na kamerę.
6. Ustawić śruby mikrometryczne stolika, tak aby ta odpowiadająca za ruch w pionie (po osi Y)
była maksymalnie wykręcona (25 mm), a odpowiadająca za przesuw w poziomie (po osi X) była
maksymalnie wkręcona. Umożliwi to przeprowadzenie pomiaru przesuwając test samymi
śrubami.
7. Kręcąc pokrętłem 2 wybrać powiększenie, od którego chcemy rozpocząć pomiary, a następnie za
pomocą śruby 12 ustawiamy ostry obraz w mikroskopie. Jeśli obraz z kamery jest obrócony
względem obserwowanego przez okular trzeba odpowiednio obrócić kamerę.
Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu przy pomocy testu kreskowego (test T1 )
1. Ustawić test T1, tak aby w obrazie z kamery widoczne były pionowe linie o częstości
przestrzennej 2,5 cy/mm (cykl odpowiada parze linii białej i czarnej).
2. Jeżeli obraz z kamery jest dobrze ustawiony w programie Cronos kliknąć wykonaj zdjęcie, a
następnie wybrać obszar do analizy (powinien on na długość zawierać co najmniej cały wzór
pionowy odpowiadający danej częstości przestrzennej, na szerokość natomiast nie powinien
3.
4.
5.
6.
7.
przekraczać 3 cm i w żadnym wypadku nie może wychodzić poza badany wzór – program
Cronos uśrednia mierzone natężenie w pionie!!!). Analizowany w danym momencie wzór
powinien znajdować się na środku ekranu.
Po zaznaczeniu interesującego nas obszaru kliknąć Wykres.
Jeżeli wartość natężenia mieści się w przedziale od 35 do 215 jednostek to możemy zapisać
otrzymane dane (Plik  Eksport danych) do dalszej obróbki np. w Exelu.
Następnie należy wrócić do Cronosa klikając Powrót  obraz z kamery (nie zapisywać obrazu).
Kręcąc śrubami stolika ustawiamy wzór odpowiadający kolejnej częstości np. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz