Statystyka - strona 14

Statystyka, teoria + przykłady cz.2

 • Statystyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1785

W notatkach tych opisana jest zarówno teoria jak i przykłady liczbowe. Pojawiają się tu również wzory. Główne zagadnienia zawarte w tych notatkach to: badanie statystyczne, dobór próby, losowanie, schemat losowania, cechy statystyczne, cecha skokowa, cecha ciągła, skale, szereg szczegółowy, szereg ...

Statystyka - materiały różne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4648

Dwa pliki o nazwie "statystyka - teoria i przykłady" poruszają zagadnienia takie jak: estymacja przedziałowa parametrów strukturalnych zbiorowości generalnej, estymatory i ich własności, rodzaje estymacji, rozkład estymatora w próbie, estymacja przedziałowa nieznanej wartości średniej populacji...

Statystyka - teoria i zadania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2142

Pierwszy plik dotyczy testowania hipotez statystycznych: błąd pierwszego rzędu, prawdopodobieństwo błędu, schemat testowania hipotez, przykładowe zadania. Drugi plik porusza zagadnienia: test dwóch średnich, znane odchylenia st...

Statystyka wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

następujących zasad, analiza współzależności zjawisk, metody badania w związkach cech, charakterystyka opisowa rozkładów brzegowych i warunkowych. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: wykorzystanie tablicy korelacyjnej do badania związku cech, weryfikacja hipotezy o stochastyczn...

Statystyka-praca zaliczeniowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 672
Wyświetleń: 10213

Celem pracy jest wykrycie powiązań między zmiennymi, które zestawione są we wskaźnikach wykazujących stopę bezrobocia kobiet i mężczyzn oraz stopę zatrudnienia w 25 krajach Unii Europejskiej. Pozyskane wielkości to dane statystyczne z 2005 roku, których źródłem jest Eurostat. Dokumenty ma 25 stron ...

Statystyka - podstawowe pojęcia ze statystyki

 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2303

Badania statystyczne. Rodzaje szeregów statystycznych. Charakterystyki liczbowe układów empirycznych. Notatka zawiera pochodzenie terminu statystyka, oraz czego dotyczy statystyka jako nauka. Badania statystyczne to szereg czynności zm...

Podstawy statystyki - pytania i odpowiedz

 • Statystyka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4529

Pytania i odpowiedzi ze statystyki. 7 stron w formacie doc pytań ze statystyki. Przykładowe pytania: Jaka jest różnica między analizą wariancji a regresji? Wyjaśnij metodę najmniejszych kwadratów; Na czym polega metoda wszystkich regresji doboru zmiennych? Jakie wnioski wyprowadzamy na podstawie ...

Statystyka, teoria + przykłady

 • Statystyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2905

W niniejszych materiałach przedstawione są zagadnienia na takie tematy jak: cele badania statystycznego, zbieranie materiału statystycznego (projektowanie badania), grupowanie materiału statystycznego, konstrukcja szeregu rozdzielczego, skumulowany szereg rozdzielczy, dystrybuanta empiryczna, wskaźn...

Statystyka - teoria

 • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

Cała notatka składa się z 6 stron, na których to zostały opisane takie zagadnienia jak: badanie statystyczne, zbiorowość statystyczna, populacja próbna i generalna, grupowanie wyników badania, punktowy szereg rozdzielczy, przedziałowy s...

Statystyka, histogram

 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577

14-stronicowa notatka z teorii statystyki, wykłady, przykłady, teoria. Wśród pojawiających się zagadnień następujące tematy: zbiorowość statystyczna, cechy statystyczne, cechy zmienne, cechy jakościowe, cechy skokowe, szeregi szczegółowe, surowy szereg statystyczny, szeregi punktowe, szeregi rozdzie...