Statystyka - strona 15

Statystyka - zadania

 • Statystyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3024

Wiele zadań obliczeniowych ze statystyki wraz z rozwiązaniami. Liczebność skumulowana. Rodzaj szeregu statystycznego. Pozycyjne miary tendencji centralnej. Miary klasyczne, miary pozycyjne, miary nieabsolutne. Miary uzupełniające - typowe obszary zmienności. Środek przedziału. Rozkład jednomodalny. ...

Statystyka - zadanie (bezrobocie)

 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2142

doc i ma 12 stron. Zadanie dotyczy problemu bezrobocia i zawiera. określenie obszaru zmienności R, liczby przedziałów klasowych, rozpiętości przedziałów klasowych. Na tej podstawie sporządzony jest wielostopniowy szereg rozdzielczy, histogram i k...

Statystyka - dużo informacji

 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1512

Statystyka zajmuje się ilościowymi metodami badania zjawisk masowych, tj. takich, w których występuje duża liczba jednostek. Przedmiotem badania jest: Populacja (zbiorowość statystyczna), tj. zbiór elementów podobnych (jednostek statystycznych), odznaczających się pewnymi właściwościami (cechami)....

Statystyka - zadanie z rozwiązaniem

 • Statystyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6139

Opis danych statystycznych będących przedmiotem badania, cel badania, Obliczanie dominanty, kwantyli, kwartyli, odchyleń, współczynnika zmienności, asymetrii, odchylenia ćwiartkowego oraz interpretacja. Metoda graficzna wyznaczania kw...

Statystyka podstawy - wykłady I część

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Bukietyńska
 • Statystyka
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4060

Dokument składa się z 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: populacja, próba, jednostki statystyczne, cechy statystyczne, szeregi statystyczne, szereg szczegółowy, wariancja, mediana

Organizacja statystyki publicznej w Polsce

 • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
 • mgr Kamila Prus
 • Statystyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4774

TEMAT: Organizacja statystyki publicznej w Polsce. Statystyka polega na analizowaniu zjawisk masowych, obserwacji i zestawieniu wyników w postaci wykresów, tabel itp. Organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki nosi nazwę Rady Statystyki i działa przy Prezesie Rady Ministrów. Do Rady Statyst...

Wzory statystyka-estymatory

 • prof. dr inż. Anna Malina
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2583

podstawowe wzory i zalozenia do wzorow na: 1) przedzialy ufnosci dla sredniej 2) przedzialy ufnosci dla wariancji (odch. stand.) 3) przedzial ufnosci dla wskaznika struktury 4) przedzial ufnosci dla wsp. korelacji liniowej 5) minimalna liczebnosc proby przy szacowaniu sredniej 6) minimalna lic...

Listy zadań - statystyka

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Piotr Peternek
 • Statystyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 7861

Dokument zawiera zadania (bez rozwiązań) z przedmiotu statystyka. Zajęcia prowadzone są na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia prowadzi dr Piotr Peternek. Materiały składają się z dwóch plików, w sumie ośmiu zadań. Zadania dotyczą takich zagadnień jak:

Opracowanie ze statystyki

 • dr Stanisława Przetacznik
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Pareto™ Squad Back In Action... A więc wracamy- by wciągnąć was, biednych humanistów, w mieniący się wszystkimi barwami tęczy świat statystyki, liczb (wielkich i małych), przedziwnych indeksów dolnych oraz Jerzego "Lucyfera" Brzezińskiego! Pamiętaj, że notatki Pareto™ są notatkami typu ...

Test T-studenta

 • dr Stanisława Przetacznik
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

Pareto™ Statystyka T- Student: Procedura Dane Hipotezy merytoryczne Wybór testu "Wybieramy test T- Studenta dla zależnych/ niezależnych grup wyników" Sprawdzamy czy wariancje istotnie różnią się od siebie tylko w przypadku testu T dla grup niezależnych wy konujemy test F- Snedecora Test...